مطالب بکسیها

تركی مطرح كرد؛

واردات قطعات توسط خودروسازان به شرکت های داخلی ضربه زده است

واردات قطعات توسط خودروسازان به شرکت های داخلی ضربه زده است
پیش از ظهر پنجشنبه انجام شد؛

اعتراض فرهنگیان قمی به عدم اعمال قانون رتبه بندی

اعتراض فرهنگیان قمی به عدم اعمال قانون رتبه بندی
میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته؛

کشف یافته های جدید باستانی در تخت جمشید

کشف یافته های جدید باستانی در تخت جمشید
میرمحمدی:

رسوب ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازها زیبنده نیست

رسوب ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازها زیبنده نیست

شناسایی گلوگاه های ایجاد فساد در شهرداری تهران

شناسایی گلوگاه های ایجاد فساد در شهرداری تهران

ردیاب آهنربایی چیست

ردیاب آهنربایی چیست
گزارش بكسیها؛

قصه جنگل، قاچاقچیان چوب و جنگلبانان

قصه جنگل، قاچاقچیان چوب و جنگلبانان

تاکید سرپرست حجاج ایرانی بر پیگیری مشکلات زوار اربعین

تاکید سرپرست حجاج ایرانی بر پیگیری مشکلات زوار اربعین

پیشنهاد شهرداری تهران به دولت برای تشکیل قرارگاه کرونا در تهران

پیشنهاد شهرداری تهران به دولت برای تشکیل قرارگاه کرونا در تهران
سرپرست كمیسیون پزشكی بنیاد شهید اعلام كرد؛

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استانهای اصفهان، مازندران و سردشت

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استانهای اصفهان، مازندران و سردشت
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد