مطالب بکسیها

درگردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یك مطرح شد

صنعت ساختمان محرک بزرگ برای ساماندهی وضعیت اقتصادی تهران

صنعت ساختمان محرک بزرگ برای ساماندهی وضعیت اقتصادی تهران
سخنگوی مركز فوریت های پزشكی اصفهان:

سوانح رانندگی روز جمعه اصفهان ۲۵ مصدوم برجا گذاشت

سوانح رانندگی روز جمعه اصفهان ۲۵ مصدوم برجا گذاشت

امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان شهرداری ها و سازمان منابع طبیعی

امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان شهرداری ها و سازمان منابع طبیعی
با تصویب نمایندگان انجام شد

تعیین تکلیف سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده

تعیین تکلیف سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده
معاون سازمان تامین اجتماعی اعلام كرد؛

تصویب ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی پزشکان قراردادی

تصویب ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی پزشکان قراردادی
وزیر آموزش و پرورش:

از فردا همه مدارس کشور باز است جز موارد استثناء

از فردا همه مدارس کشور باز است جز موارد استثناء
رئیس سازمان ملی استاندارد:

درصدد الزامی کردن استاندارد گازوئیل و نفت کوره هستیم

درصدد الزامی کردن استاندارد گازوئیل و نفت کوره هستیم
مدیرعامل شركت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مطرح كرد؛

فروشندگان مواد شیمیایی از ناصرخسرو می روند

فروشندگان مواد شیمیایی از ناصرخسرو می روند

جزئیات راه اندازی مرکز جدید معاینه فنی خودرو در آزادی

جزئیات راه اندازی مرکز جدید معاینه فنی خودرو در آزادی

جزییات جدید جذب معلم گزینش فرق می کند؟

جزییات جدید جذب معلم گزینش فرق می کند؟
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد