مطالب بکسیها


استقرار تیم ویژه بازرسی و بررسی ابعاد ریزش متروپل آبادان

استقرار تیم ویژه بازرسی و بررسی ابعاد ریزش متروپل آبادان

معرفی صرافی دیجیتال

معرفی صرافی دیجیتال
آغاز صدور پروانه مرمت برای بناهای تاریخی و ارزشمند پایتخت

مالکان بناهای تاریخی از پرداخت عوارض مرمت معاف شدند

مالکان بناهای تاریخی از پرداخت عوارض مرمت معاف شدند

تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و بنیاد مسکن برای توسعه و عمران روستایی

تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و بنیاد مسکن برای توسعه و عمران روستایی

تشخیص دستگاه تصفیه آب اصل و تقلبی

تشخیص دستگاه تصفیه آب اصل و تقلبی

مصوبه جدیدی در مورد افزایش حقوق پرسنل شهرداری تهران ابلاغ نشده

مصوبه جدیدی در مورد افزایش حقوق پرسنل شهرداری تهران ابلاغ نشده

ایمن سازی بازار تهران با مصوبات جدید

ایمن سازی بازار تهران با مصوبات جدید

کلنگ زنی ۲۰۰۰ واحد از قرارگاه ملی مسکن در منطقه ۱۹

کلنگ زنی ۲۰۰۰ واحد از قرارگاه ملی مسکن در منطقه ۱۹
ملكی خبر داد

نجات ۱۰ نفر در جریان آتش سوزی ساختمانی در مسعودیه

نجات ۱۰ نفر در جریان آتش سوزی ساختمانی در مسعودیه
در پی برگزاری نشست های مشترك سازمان ورزش و شهرداران مناطق؛

۱۳ مجموعه ورزشی تعطیل تهران، به چرخه خدمت بازگشتند

۱۳ مجموعه ورزشی تعطیل تهران، به چرخه خدمت بازگشتند
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد