فهرست هولوگرام ها و اطلاعات حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف منتشر گردید

فهرست هولوگرام ها و اطلاعات حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف منتشر گردید

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از انتشار حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف آگاهی داد.


بهاره آروین در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که اطلاعات حواله های شهرداری تهران از نیمه دوم سال ۹۶ به بعد روی وب سایت شفاف قرار گرفته است، اظهار داشت: این اقدام در امتداد مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» انجام شد؛ چونکه حواله در تهاتر بدهی ها و مطالبات شهرداری به کار می رود و تهاتر نیز یکی از انواع معاملات بشمار می رود.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با اعلان اینکه اطلاعات منتشرشده شامل مبداء صدور حواله، واحد اجرائی مقصد، سال مالی ایجاد حواله، شماره و تاریخ و نوع حواله، نام و کد یا شناسه ملی تحویل گیرنده، مبلغ، تاریخ کارسازی حواله، نام کارگزار و نظایر آنست، اظهار داشت: به روزرسانی اطلاعات حواله ها در وب سایت شفاف بصورت برخط انجام می شود و این اطلاعات از یکی از زیرسیستم های سامانه جامع مالی بصورت سیستمی به وب سایت شفاف منتقل می شود. پس بدین سبب قابل دستکاری نیست.
این عضو شورای شهر تهران با اعلان اینکه قسمتی از منابع و مصارف شهرداری غیرنقد است و گاهی پرداخت مطالبات پیمانکاران و بستانکاران بصورت غیرنقد انجام می شود، اظهار داشت: بدین جهت شورای شهر تهران در سال ۹۷ دستورالعمل اجرائی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد را به تصویب رساند. در این دستورالعمل تخصیص منابع غیرنقد به چند روش دیده شده است که شامل تهاتر با ملک، تهاتر با قدرالسهم پروژه های مشارکتی و تهاتر با عوارض ساختمانی (شامل کارسازی برای ذی نفع واحد و کارسازی بوسیله شرکت کارگزار) است.
آروین در توضیح اصطلاحات ذکرشده اظهار داشت: کارسازی عبارت از تأدیه یا ادای تعهدات و بدهی های شهرداری نسبت به پیمانکاران و بستانکاران بدون تبادل وجه نقد است. تهاتر معمولا بوسیله صدور حواله انجام می شود و به حواله هایی که در تهاتر با عوارض ساختمانی کارسازی می شوند، هولوگرام هم می گویند. هولوگرام (یا حواله عوارض ساختمانی) دراصل برگه ای است که جواز عوارض ساختمانی مثل تراکم و تغییر کاربری شمرده می شود.
آروین با اعلان اینکه کارسازی گاهی درون منطقه ای است و گاهی برون منطقه ای، اشاره کرد: گاهی کارسازی مطالبات ذی نفع یا پیمانکار درون یک منطقه انجام می گیرد. بعنوان مثال پیمانکار برای یک منطقه شهرداری پروژه ای را اجرا کرده و شهرداری ملک یا هولوگرامی در همان منطقه را با مطالبات او تهاتر می کند؛ به این نوع از تهاتر، کارسازی درون منطقه ای گفته می شود؛ اما گاهی کارسازی مطالبات ذی نفع یا پیمانکار بوسیله تهاتر با ملک یا هولوگرام در منطقه ای دیگر انجام می شود. به این نوع تهاتر، کارسازی برون منطقه ای می گویند که موجب می شود مبداء صدور حواله از واحد اجرائی مقصد آن متمایز شود.
به گفته ی ایشان، هرگاه طلبکار برای تهاتر مطالبات خود با هولوگرام، پلاک ثبتی معرفی نکند یا امکان تهاتر مطالبات با ملک میسر نباشد، کارسازی بوسیله شرکت کارگزار انجام می شود. یعنی تعهدات شهرداری بوسیله یک شرکت واسطه انجام می شود و در مقابل، آن شرکت از شهرداری طلبکار می شود.
آروین با اعلان اینکه تاریخ کارسازی حواله با تاریخ صدور حواله متمایز است، اشاره کرد: با توجه به این که کارسازی شامل فرایندی چندمرحله ای است، به زمان شروع این پروسه تاریخ صدور حواله می گویند و زمان اتمام پروسه را تاریخ کارسازی می نامند.
این عضو شورای شهر تهران با اعلان اینکه اطلاعات حواله های ملکی در بخش حواله های شهرداری تهران منتشر نشده است؛ چونکه در ازای هر حواله ملکی لزوما ملکی منتقل نمی گردد و در این پروسه گاهی موانعی پیش می آید؛ مثل وجود اشکال در سند، اظهار داشت: اما این به مفهوم نقص اطلاعات وب سایت شفاف نیست؛ چونکه ما اطلاعات املاکی را که در قالب حواله ملکی منتقل شده اند در بخش معاملات ملکی وب سایت منتشر نموده ایم. بنا بر این برای تشخیص قراردادهایی که در قالب حواله منعقد شده اند، یک فیلد اطلاعاتی تحت عنوان تهاتر به بخش معاملات ملکی اضافه شده تا مشخص باشد کدام یک از معاملات تهاتر دارند و کدام یک ندارند.
آروین با اعلان اینکه اطلاعات تهاتر با قدرالسهم پروژه های مشارکتی نیز در بخش حواله های شهرداری منتشر نشده است، اظهار نمود: از آنجائیکه معمولا آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی شامل ملک و زمین است، اطلاعات تهاتر با قدرالسهم پروژه های مشارکتی نیز در بخش حواله های شهرداری منتشر نشده و شرایط آن مانند شرایط حواله های ملکی است. بدین سبب اطلاعات این بخش نیز در بخش معاملات ملکی وب سایت شفاف انتشار یافته است و از مدت ها پیش قرار بوده سازمان املاک و مستغلات در بخش حواله های منتشرشده برای فهم بهتر اصطلاحات یک باکس توضیحات بگنجاند و امیدواریم به زودی به وعده خود عمل کند.
صدور حواله و هولوگرام، از مهم ترین گلوگاه های فساد در شهرداری تهران در دوره قبل
این عضو شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر لزوم شفافیت بخشی به هولوگرام ها و حواله های شهرداری اظهار داشت: این حوزه یکی از گلوگاه های فساد در شهرداری تهران در دوره گذشته بود و یکی از فسادخیزترین بخش های آن علاوه بر قیمت گذاری ملک های تهاترشده، در موارد کارسازی بوسیله کارگزار شکل می گرفت.
وی با اعلان اینکه در پروسه صدور حواله فساد به طرق مختلف روی می دهد، عنوان کرد: مثلا در متن مصوبه شورا درصد تخفیفی که کارگزار برای تسویه مطالبه پیمانکاران و طلبکاران از آنها می گیرد، به صراحت مشخص شده است، اما با این وجود برخی شرکت های کارگزار با چانه زنی تخفیف بیشتری می گیرند و مطالبات طلبکاران شهرداری را به مبلغی بسیار پایین تر می پردازند. البته بعدا در زمان تسویه حساب با شهرداری از تخفیف هایی که گرفته اند یاد نمی کنند. بدین سبب کارگزار از دو سمت طلبکار و بدهکار سود می کند؛ درحالی که در این معامله هم طلبکار و هم بدهکار متضرر می شوند و با وجود این که فلسفه استفاده از شرکت های کارگزار در پرداخت تعهدات و بدهی های شهرداری این است که از یک سو برای شهرداری زمان خریده شود و از طرف دیگر طلب پیمانکاران و بستانکاران زودتر تسویه شود، گاهی رقم بدهی بسته به رابطه کارگزار با بستانکار تغییر می کند و بازه زمانی نقدشوندگی بدهی هم بسته به رابطه کارگزار با واحدهای ذی ربط در شهرداری کم و زیاد می شود.
کاهش تعداد کارگزاران در دوره جدید مدیریت شهری
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که در دوره جدید مدیریت شهری تعداد کارگزاران کاهش یافته است، بیان کرد: سیاست شورای پنجم این بود که شهرداری با کارگزارانی که اعتبارسنجی نشده اند و در رتبه بندی نهادهای مالی از رتبه مناسبی برخوردار نیستند یا به تعهدات خود عمل نکرده اند کار نکند. ضمن این که به سبب کاهش مصارف غیرنقد در دوره جدید دیگر نیازی به کارگزاران گوناگون حس نمی شد، بنا بر این در سال ۹۸ تنها یک کارگزار با شهرداری تهران کار می کرد و در سال ۹۹دو کارگزار با شهرداری کار می کردند؛ این در حالیست که قبل از این دوره هشت کارگزار با شهرداری کار می کردند و اغلب به این نهاد بدهکار بودند.

حذف کارگزاران بعد از تصویب در شورا
وی ادامه داد: همین طور اقدام دیگری که در دوره جدید برای حذف کارگزاران انجام شد، پیگیری راه اندازی بازار آنلاین تهاتر بود که در برنامه سوم توسعه شهر تهران و بودجه سال ۹۹ مورد تاکید قرار گرفته و بدهکاران و بستانکاران شهرداری را مستقیما با یکدیگر مرتبط می کند و زمینه های فساد را در این مورد از بین می برد. البته شهرداری از زمانبندی این مصوبه بسیار عقب است اما لایحه آن بتازگی به شورا آمده است و امیدواریم بعد از تصویب، پروسه اجرا را سریع تر طی نماید.

آروین با اعلان اینکه در تسویه مطالبات بوسیله تهاتر با ملک هم ممکنست فساد زیادی ایجاد شود، اضافه کرد: در پروسه تسویه بدهی های شهرداری گاهی کارگزاران در زد و بند با تعدادی از افراد موجب می شوند ملک شهرداری به قیمتی پایین ارزش گذاری شده و به طلبکار منتقل شود. همین طور در پروسه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان نیز گاهی ملکی کم بها به مبلغی بالا ارزش گذاری شده و شهرداری در تهاتر طلب خود با آن ملک، ضرر کرده است.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران اظهار نمود: در پروسه صدور هولوگرام هم فساد زیادی وجود دارد. بعنوان مثال گاهی در پروسه تهاتر مطالبات بستانکاران با عوارض، بواسطه زد و بند، جواز تراکم ساختمان در محلی صادر می شود که دیگر شهروندان از امکان خرید تراکم در آن محرومند.
هریک از بخش های سامانه شفافیت به مثابه قطعات یک پازل عمل می کنند
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که اطلاعات منتشرشده چگونه به کاهش فساد کمک خواهد کرد، اظهار داشت: حسن انتشار اطلاعات حواله های شهرداری تهران به این است که شهروندان یا سمن های ذی ربط می توانند با بررسی آنها ببینند تحویل گیرندگان حواله ها کدام پیمانکاران یا چه شرکت هایی هستند. میزان تکرارِ نام تحویل گیرندگان به خودیِ خود به مخاطب قدرت تحلیل می دهد، شهروندان و سمن ها برای تحلیل بهتر می توانند اطلاعات حواله ها را با اطلاعات منتشرشده در زمینه قراردادهای شهرداری تقاطع دهند و با انطباق کد و شناسه ملی و عنوان پیمانکاران یا واحدهای اجرائی و میزان تکرارشوندگی آنها به دید بهتری برسند.

وی افزود: علاوه بر این، شهروندان و سمن ها می توانند نام کسانی را که حواله در وجه آنها صادر گردیده است با فهرست کارکنان و مدیران شهرداری در وب سایت شفاف یا با اطلاعات سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکتها که در سامانه ثبت شرکتها و روزنامه رسمی منتشر شده تطبیق دهند و موارد تخلف را کشف کنند.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با اعلان اینکه البته جلوگیری از تخلف و فساد تنها با اتصال سیستماتیک سامانه های مختلف شهرداری محقق خواهد شد که نیازمند زمان بیشتری است، افزود: اگر شهرداری فهرست بدهی ها و مطالبات خودرا هم منتشر می کرد، مقایسه اطلاعات فهرست بدهی ها و اطلاعات منتشرشده از حواله ها، شهروندان را قادر می کرد متوجه شوند در تسویه بدهی ها اولویت با چه کسانی است و در وجه کدام یک از پیمانکاران یا کارگزاران زودتر از بقیه حواله صادر می شود. با توجه به این حالا هم در بخش حواله ها و هم در بخش قراردادهای سامانه شفافیت کد و شناسه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی منتشرشده و کاربران می توانند این اطلاعات را باهم تطبیق دهند.
تلاش برای انتشار قطعات بیشتری از پازل شهرداری

وی با تاکید بر این که اطلاعات شفاف شده در سامانه شفافیت به مثابه قطعات پازل هستند، گفت: یک قطعه پازل ممکنست به تنهایی چیزی را نشان ندهد؛ اما زمانی که در کنار قطعات دیگر قرار می گیرد حقیقت یا فساد موجود را شفاف خواهدنمود. از این جهت تمام تلاش ما این است که قطعات بیشتری از پازل شهرداری را منتشر نماییم.
صدور چند حواله برای یک بدهی، فسادی که بر اثر یکپارچه نبودن اطلاعات روی می دهد

آروین در پاسخ به این پرسش که چرا در سامانه شفافیت مشخص نشده است که هر حواله درجهت تسویه کدام بدهی شهرداری انتشار یافته است؟ بیان کرد: هریک از حوزه های اطلاعاتی شهرداری تهران سامانه های جداگانه دارند. بعنوان مثال اطلاعات معاملات در سامانه جامع معاملات است. همین طور اطلاعات پروژه ها در سامانه کنترل پروژه، اطلاعات حسابداری و مطالبات و بدهی در سامانه جامع مالی و اطلاعات املاک در سامانه جامع املاک است. شفافیت بخشی به این که کدام حواله بابت کدام بدهی شهرداری یا کدام پروژه صادر گردیده است، نیازمند زیرساخت های فنی است؛ چونکه این امر بدون اتصال سامانه ها به یکدیگر ممکن نیست.

وی افزود: متاسفانه هم اکنون باتوجه به زیرساخت های فنی امکان اتصال کامل سامانه ها به یکدیگر وجود ندارد. بااینکه درصورت وجود چنین زیرساختی هم ممکنست شهرداری در مقابل انتشار اینطور اطلاعات مقاومت کند.

بگفته آروین، به سبب یکپارچه نبودن سامانه های شهرداری در بعضی موارد با سو استفاده از خلاء های موجود بابت یک بدهی چندین حواله صادر شده یا چندین بار پرداخت صورت گرفته است. اتصال این سامانه ها و فراخوانی اطلاعاتشان در وب سایت شفاف نه فقط چنین سو استفاده هایی را به حداقل می رساند؛ بلکه خیلی از مصادیق فساد را در شهرداری کاهش می دهد؛ چونکه در چنین شرایطی با ایجاد فیلدهای مشترک به آسانی می توان دید کدام یک از بدهی ها پرداخت شده و کدام پرداخت نشده است؟ یا برای کدام یک چه مبلغی پرداخت شده است؟ یا برای یک بدهی چند حواله با چه مبالغی صادر شده است؟
مشخص نیست تسویه مطالبات پیمانکاران و بستانکاران بر طبق چه معیارهایی اولویت بندی می شود
شهرداری پاسخگو نیست

رئیس کمیته شفافیت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که چرا بدهی تعدادی از پیمانکاران با حواله تسویه می شود و بدهی برخی سال ها واگذاشته می شود؟ اظهار نمود: با توجه به این که شهرداری فهرستی از بدهی های خود دارد، ما در کمیته بارها انتشار این فهرست را خواهان شدیم تا مشخص شود تسویه مطالبات پیمانکاران بر طبق چه ضوابط و معیارهایی اولویت بندی می شود تا اگر اجحافی وجود دارد جلوی آن گرفته شود.
راه اندازی سامانه مدیریت بدهی های شهرداری تهران

آروین با اشاره به این که شهرداری در اسناد بالادستی مثل برنامه سوم توسعه شهر تهران موظف به راه اندازی سامانه مدیریت بدهی شده است، عنوان کرد: از آنجائیکه بدهی های شهرداری به افراد و نهادهای مختلفی همچون پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک ها و نهادهای بیرونی مثل سازمان امور مالیاتی یا بیمه است، کمیسیون برنامه و بودجه شورا با همکاری شهرداری راه اندازی سامانه مدیریت بدهی را فازبندی کرد و شهرداری در فاز اول موظف شد تا بدهی های خودرا به پیمانکاران رصدپذیر سازد. خوشبختانه هم اکنون سامانه مدیریت بدهی های شهرداری تهران راه اندازی شده و فاز اول آن هم عملیاتی شده است.
تسویه بدهی پیمانکاران برمبنای چه معیارهایی اولویت بندی می شود؟

وی ادامه داد: حالا اطلاعات بدهی های شهرداری تهران به تفکیک واحد اجرائی، منطقه، سال مالی، مبلغ بدهی، مشخصات پیمانکاران و نظایر آن در این سامانه بارگذاری و کاملا رصدپذیر شده است؛ اما با وجود جلسات و مکاتبات کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شهرداری هنوز در پاسخ به این پرسش که تسویه بدهی پیمانکاران برمبنای چه معیارهایی اولویت بندی می شود، شفافیتی ایجاد نکرده و بنظر می رسد اراده ای هم نسبت به شفاف سازی دراین زمینه ندارد.1400/02/31
22:58:00
0.0 / 5
842
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد