مهر بررسی كرد؛

واكاوی كلیدواژه های نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه آموزش و پرورش

واكاوی كلیدواژه های نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه آموزش و پرورش

مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری درحالی روز گذشته برگزار شد که نامزدها باآنکه در حوزه آموزش و پرورش سخن گفتند ولی هیچ یک از آنها برای بهبود عملکرد نظام تعلیم و تربیت برنامه ای عرضه نکردند.


خبرگزاری مهر - گروه جامعه-آزاده سهرابی: روز گذشته در دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری درباره مسائل آموزش و پرورش صحبت هایی به میان آمد؛ به صورت خاص از نظام استعدادیابی، تاکید بر افزایش مهارت آموزشی در مدرسه، سند تحول بنیادین، طرح رتبه بندی معلمان و مسئله معیشت آنها و کنکور و حذف آن سخن گفته شد. پیش از این در گزارشی با عنوان چشم میلیونها ذی نفع آموزش و پرورش به مناظره دوم و سوم نامزدها درباره این مهم نوشتیم که " با اینکه شاید از میان این میزان سخن نامزدهای ریاست جمهوری که درباره اقتصاد سخن گفته اند پرداختن به مسائل آموزش و پرورش سهم اندکی دارد و به نظر می آید سخنان خویش را برای مناظره فرهنگی و اجتماعی گذاشته اند. پرداختن به مسئله کنکور و نظر بر حذف آن شاید سهم زیادی دارد. از طرفی بحث عدالت آموزشی هم مدنظر نامزدها است. اما شاید پرداختن به وضعیت فرهنگیان، معیشت آنها و بازگرداندن جایگاه معلمی، بحث سند تحول بنیادین و اساساً تحول در نظام آموزشی کشور، چگونگی اجرای اصل سی قانون اساسی و… در ایام آتی دیدی کلان تر از سیاست ها و برنامه های ۷ نامزد ریاست جمهوری به ما بدهد. " حالا در مناظره دوم بعضی از آن مباحث جایی در سخنان نامزدها پیدا کرد اما آیا طرح این مسائل به عرضه برنامه و راهکار مشخصی رسید؟ آیا هم اکنون مخاطبان میلیونی جامعه آموزش و پرورش از رأی اولی ها تا اولیای دانش آموزان و معلمان می توانند به معنای دقیق بدانند جایگاه تعلیم و تربیت در برنامه های ۷ نامزد به چه صورت است؟ قبل از مرور بحث های مطرح شده در مناظره دوم نگاهی اجمالی بیاندازیم به عمده دیدگاه و دغدغه نامزدهای ریاست جمهوری تا پیش از مناظره به مباحث آموزش و پرورش.
حال بازگردیم به مناظره روز گذشته! رئیسی و تاکید بر عدالت در جذب، نگهداری نیروی انسانی، ارتقا و پرداخت ها سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری که پیش از این از بازبینی در نظام آموزشی سخن گفته بود، گرچه در سخنان خود در دومین مناظره به صورت مشخص درباره آموزش و پرورش سخنی به میان نیاورد اما شاید یکی از مهم ترین بحث هایی که در این مناظره بیان کرد در مورد اجرای عدالت در ادارات و سازمان ها بود. وی اظهار داشت: در یک اداره و سازمان هم گاهی شاهد پرداخت های متفاوت میان کارکنان هستیم. بعضی از بخشنامه ها صادر گردیده است که تصمیم ما این است، اگر ان شاءالله رأی مردم به بنده تعلق گرفت از همین ابتدا در بخشنامه ها تجدید نظر نماییم و چند برابر کردن حقوق بعضی از مدیران را به عدالت نزدیک و نزدیک تر نماییم. وی با اشاره به اینکه اگر از طرفی معتقد به اجرای عدالت هستیم منظور از عدالت، عدالت در جذب، نگهداری نیروی انسانی، ارتقا و در پرداخت است، اظهار داشت: حقوق باید به عدالت پرداخت گردد. نه فقط حقوق بلکه ظرفیت ها باید برپایه عدالت توزیع شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود هم اشاره کرد: عدالت در کشور ما صدمه دیده است. مردم خواهان اجرای عدالت در تمام شئون شامل عدالت اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی و آموزشی هستند. عدالت در کشور ما صدمه دیده است. مردم خواهان اجرای عدالت در تمام شئون شامل عدالت اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی و آموزشی هستند باید گفت یکی از وزارت خانه هایی که بیشترین کارمند را در دولت دارد آموزش و پرورش است که با داشتن بیشتر از یک میلیون معلم در استخدام سهم زیادی از بودجه پرداختی حقوق را در دولت دارد. در عین حال یکی از مهم ترین وزارت خانه هایی است که در آن بیشترین گلایه نیروی انسانی از عدم رعایت عدالت در حقوق و دستمزد و معیشت را دارند. اول تفاوت دریافتی ها نسبت به سایر کارکنان دولت که تلاش شد طی دو سال قبل با ترمیم هایی در چارچوب اجرای رتبه بندی معلمان و طرح های دیگر تا حدودی جبران شود اما همچنان معلمان معتقد هستند نه رتبه بندی درست اجرا می شود و نه هنوز حقوق ها به عدالت نزدیک شده است. از طرفی به علت این که جذب نیروی انسانی بعنوان معلم در آموزش و پرورش به شیوه های گوناگونی از استخدام تا حق التدریس و… صورت می گیرد حتی در یک مدرسه هم شاهد می باشیم دو معلم با یک شرح وظیفه حقوق های یکسانی دریافت نمی کنند و آنکه استخدام است تا آنکه حق التدریس است، تفاوت دریافت حقوقش بر تبعیض ها و نارضایتی ها در یک محیط کوچک تر به اسم مدرسه می انجامد. از طرفی اگر نگاه کلان تری به عدالت داشته باشیم و شایستگی های حرفه ای یکی از مبناهای مهم در پرداخت حقوق باشد، گرچه طرح رتبه بندی معلمان با همین نیت پی ریزی شد اما حقیقت این است که در اجرا نتوانسته است به هدفش که بهبود و اصلاح حقوق بر مبنای عدالت بر اساس کسب شایستگی های حرفه ای است بیانجامد. جلیلی و انتقاد به شیوه برگزاری مناظره ها / می شود در‬ مناظره برنامه عرضه کرد؟ سعید جلیلی دیگر نامزد این دوره از انتخابات پیشتر بر رفع محرومیت در حوزه آموزش و تحصیل مجانی که یکی از دغدغه های جدی آموزش و پرورش است سخن گفته بود و بار دیگر این سخنان وی بازگشت به اصل ۳۰ قانون اساسی را یادآوری کرد، در این مناظره سخن کمی در حوزه آموزش و پرورش و برنامه یا نگاه کلانی در این عرصه ارائه نمود. وی در بخشی از سخنان خود که به این بسنده کرد که باید درباره جوانان و نیروهای آموزش و پرورش سخن گفته شود. وی در واقع به شیوه مناظره انتقاد نمود و تلویحاً این مسئله را بیان کرد که در چنین شیوه مناظره ای نمی توان به مسائل پرداخت و به مردم کمکی کرد. وی اظهار داشت: اگر ما می خواهیم کشور را نه تنها اداره، بلکه جهش دهیم باید بدانیم که اولویت ما چیست و مشخص شود با چه برنامه هایی باید این کار را انجام دهیم.
این سخن جلیلی در حوزه آموزش و پرورش در واقع همان انتظاری است که ذی نفعان آموزش و پرورش دارند این که دغدغه هایشان از نگاه کاندیداهای انتخابات مطرح و راهکارها برای چالش ها عرضه شود اما به نظر می آید انتقاد جلیلی از این زاویه که در ۴ دقیقه ها و سه دقیقه های تعیین شده نمی توان برنامه های مشخصی در این همه حوزه ای که وجود دارد عرضه شود، قابل تأمل است. رضایی و وعده ساخت مسکن ارزان برای فرهنگیان شاید بتوان گفت در مناظره روز گذشته یکی از دو نفری که بیشترین سخن را در حوزه آموزش و پرورش داشتند، محسن رضایی بود. هر چند وی بیشتر به مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد اشاره نمود. وی در بخشی از سخنان خود یکی از برنامه های دولتش را تهیه مسکن سهل و ارزان عنوان نمود که باید گفت به نظر در چنین برنامه ای یکی از اولویت های مهم می توانند فرهنگیان قرار بگیرند. همانطور که وی در بخش دیگری از مناظره اظهار داشت: رسیدگی به مسائل معلمان یکی دیگر از برنامه های ما در دولت می باشد. معلمان به علت مشکلاتی که دارند نمی توانند آن تمرکز لازم را برای تربیت دانش آموزان داشته باشند، بنابراین در دولت ما ساخت مسکن ارزان برای معلمان یکی از اولویت ها است تا بار سنگینی را از دوش آنها برداریم و آنها با خیال راحت تری به تربیت فرزندان ما بپردازند. در دولت ما ساخت مسکن ارزان برای معلمان یکی از اولویت ها است تا بار سنگینی را از دوش آنها برداریم و آنها با خیال راحت تری به تربیت فرزندان ما بپردازند هر چند هم اکنون طرحی در دولت در دست اجراست که با همکاری بین بخشی ساخت مسکن برای فرهنگیان کلید خورده است ولی بخش مهمی از عملی شدن مفاد این تفاهمنامه به دولت بعدی باز می گردد. یکی از انتقادها به این طرح هم مکان یابی مسکن فرهنگیان است که امید این است در دولت بعد اصلاح گردد. آخرین جزئیات این طرح را می تونید در گزارشی با عنوان ۲۴ هزار فرهنگی سال جاری صاحب مسکن می شوند بخوانید.
اما رضایی در این مناظره ضمن اشاره به برنامه اش برای حل ریشه ای مشکلات اجتماعی اظهار داشت: ما با دو مشکل ساختاری و مدیریتی در آموزش و پرورش و آموزش عالی مواجه هستیم.

او در ادامه برای حل مشکل ساختاری و مدیریتی در این عرصه و یا از ریشه مشکلات سخنی نگفت.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ضمن اشاره به برنامه اش برای تأسیس مدارسی جهت آموزش زمامداران آینده اظهار داشت: ما برای تقویت زمامداران در تمامی بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تمام استان ها برنامه داریم.
این برنامه وی هم بدون ذکر جزئیات عنوان شد و در فضای مجازی هم نقدهایی به همراه داشت همچون نقد به این که در همین روزها بر رنگارنگی مدارس انتقاد وارد است و حالا گویی مقرر است مدل جدیدی از مدارس هم اضافه شود.
وی اما در بخش دیگری از این مناظره اظهار داشت: تا زمانی که تغییراتی در آموزش عالی و آموزش و پرورش ایجاد نشود، نمی توان از عناصر ضعیف و آموزش ندیده توقع بالایی داشت. ما در برنامه دولت، مدرسه محوری را محور فعالیت آموزش و پرورش خواهیم کرد و با ایجاد مجتمع های آموزشی متشکل از ۱۱۰ مدرسه به آنها اختیارات خواهیم داد تا مدرسه محور اساسی شود. این که وزارت آموزش و پرورش بسیار بزرگ و حجیم شده است و به امورات مدارس نمی رسد، یکی از اشکالات بزرگ است که ما آنرا رفع خواهیم کرد.
مدرسه محوری هم مدتهاست در سخن وزرای آموزش و پرورش مطرح می شود اما حقیقت این است که در عمل فاصله میان صف و ستاد در آموزش و پرورش هر روز بیشتر از گذشته می شود تا نتوان به درستی به سمت آن حرکت کرد و فاصله گرفتن از مدرسه محوری هم از مشکلات درستی است که این نامزد به آن اشاره نمود.
مهرعلیزاده و اشاره به قانونی که از اعمال مدرک دوم فرهنگیان در احکام حقوقی جلوگیری می کند
اما محسن مهرعلیزاده دیگر نامزد این دوره ریاست جمهوری هم در این مناظره در مورد معلمان و طرح رتبه بندی اظهار داشت: مدت زیادی است کار معلمان در مبحث رتبه بندی پاسکاری می شود. چند وقت بین مجلس و دولت این پاس کاری انجام می شد و اخیراً به دست دولت رسیده که در شرف تعیین آیین نامه های آن هستند. به هر حال در مورد رتبه بندی و تعیین حق و حقوق معلمان برپایه رتبه بندی ها ظلم فاحشی به این گروه شده است. همینطور از سوی دیگر برای شناسایی مدرک و تطبیق آن باید کاری نماییم معلمان هم مثل استادان دانشگاه وقتی درس می خوانند و به سطح سوادشان افزوده می شود و امکان تخصص و آموزششان بالاتر می رود به همان میزان بتوانند از مزایای شغلی خود برخوردار شوند.
بر ای شناسایی مدرک و تطبیق آن باید کاری نماییم معلمان هم مثل استادان دانشگاه وقتی درس می خوانند و به سطح سوادشان افزوده می شود و امکان تخصص و آموزششان بالاتر می رود به همان میزان بتوانند از مزایای شغلی خود برخوردار شوند
در همین رابطه محسن حاجی میرزایی در پیامی در مورد «تصویب خارج از نوبت لایحه رتبه بندی معلمان» روز گذشته نوشت: تشکر از دولت که ‎لایحه رتبه بندی معلمان را خارج از نوبت تصویب کرد. تشکر ویژه از مجلس شورای اسلامی و رأی قاطع و کم نظیر نمایندگان محترم، برای تصویب کلیات لایحه دارم. مصمم هستیم که با تصویب قانون و اجرای سریع آن، «گامی بلند در تحول نظام آموزشی» و «ارتقای منزلت معلمان عزیز» برداریم.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته در توئیتر نوشت: «‏اردیبهشت ماه سال جاری در جمع فرهنگیان عزیز بر اولویت پیگیری مطالبه ⁧‫رتبه بندی معلمان‬⁩ در مجلس یازدهم تاکید کردم. خوشحالم که امروز توانستیم این خواسته به حق و مهم فرهنگیان محترم را با تصویب کلیات لایحه «نظام رتبه بندی معلمان»، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر نماییم.»

اما نظر معلمان در مورد رتبه بندی و اجرای آن چیست؟ به صورت نمونه محمدرضا نیک نژاد معلم باسابقه آموزش و پرورش و کارشناس مسائل آموزش و پرورش پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این که چه انتظاری از کاندیداهای انتخابات دارد درباره طرح رتبه بندی معلمان اظهار داشت: در این ماه ها اعلام شده که حقوق معلمان ۶۰ درصد افزایش داشته. هم اکنون با عنایت به تورمی که گریبانگیر کل جامعه است افزایش حقوق معلمان آنها را هنوز به سطح متوسط جامعه نرسانده و باز هم مسؤلان این افزایش حقوق را فریاد می زنند. من معلم با نزدیک به ۳۰ سال سابقه هستم و پس از کسورات حقوقم حدود ۵ میلیون تومان می شود. حالا شما فکر کنید مثلاً قیمت شیر در طول ۴ سال چند برابر زیاد شده است؟ معلم ها زیاده طلب نیستند بلکه می گویند متناسب با تورم حقوق آنها افزایش داشته باشد.
وی افزود: یک قانون در لایحه خدمات کشوری هست که می گوید حقوق معلمان باید حداقل برابر با تورم افزایش یابد. همین را هم اگر اجرا کنند ما راضی هستیم. هیچ دولتی این اصل را تاکنون اجرا نکرده است. همین سال جاری ۲۵ درصد به حقوق ها افزوده شد و بخشی از کارمندهای دولت دو فیش حقوقی دارند. یکی همین دریافتی از دولت می باشد و دیگری آن حقوقی است که دولت به وزارت خانه ها اجازه داده است که از محل درآمدشان به کارمندان پرداخت کنند. آموزش و پرورش یک خیر عمومی است که اصلاً نباید هم درآمدی داشته باشد. حالا ببینید ما همان افزایش ۲۵ درصدی را داشتیم که خودش نسبت به سایر کارکنان دولت عقب مانده ایم و هم تورم حدود ۴۰ درصد بوده است. یعنی همین سال جاری حدود ۱۵ درصد عقب افتاده ایم.
وی بیان نمود: هم اکنون رتبه بندی مقرر است به کیفیت معلمی بیانجامد اما مبنایش همان پاداش و تنبیه است. در واقع باز هم با مشوق پول مقرر است کیفیت آموزش بالا برود. پس واقعاً معیشت معلمی نقطه آغاز است. در تمام کشورهای متوسط دنیا به لحاظ آموزشی حقوق معلمان اندازه قشر متوسط آن جامعه هست. در کشورهای پیشرو که بسیار بالاتر است. هم اکنون شما حقوق من معلم با سابقه را با خط فقر و حقوق متوسط بسنجید! همین سنجش می تواند نقطه شروع خوبی برای نامزدهای ریاست جمهوری باشد که برنامه و نگاهشان را بگویند.
رتبه بندی همچنان مساله ای است که به نظر می آید در دولت آینده یکی از برنامه های اجرایی مهم و تأثیرگذار در معیشت و ارتقا صلاحیت های حرفه ای معلمان باشد.
از دیگر سو اشاره دیگری که در سخنان مهرعلیزاده بود بحث عدم اعمال مدرک دوم فرهنگیان در احکام آنها بود که مورد اعتراض خیلی از فرهنگیان در سالهای گذشته شده است. در واقع در طول خدمت فرهنگیان تنها یکبار ارتقا مدرک تحصیلی آنها مطابق قانون در حقوق اعمال می شود و فرهنگیان معتقد هستند که ارتقا تحصیلی جزئی از وظیفه معلمی است و این قانون سبب می شود انگیزه معلمان برای تحصیل در مراتب بالاتر کم شود. اما از طرفی منتقدانی هم می گویند با ارتقا مدرک تحصیلی، معلمان تمایل پیدا می کنند آموزش و پرورش را ترک کنند و به آموزش عالی بروند و یا بخواهند در مقاطع بالاتر در مدارس تدریس کنند که این داستانی جدی در بحث تأمین نیروی انسانی در آموزش و پرورش است که گوشه هایی از این فراز و فرودها را پیشتر در گزارشی با عنوان تحول در کسب مهارت و شایستگی های معلمی از حرف تا عمل مطرح کردیم.
مهرعلیزاده اما در مورد نقش ویژه معلمان هم در دوران کرونا اشاره داشت و اظهار داشت: وقتی در روزهای کرونا بار تربیتی و تحصیلی دانش آموزان به دوش خانواده ها افتاد که این گروه چه زحمتی می کشیدند. ازاین رو در سطح آموزش و پرورش باید غنی سازی مجددی برای پرورش نیروی جدید و آماده انجام دهیم. باز هم او راهکاری برای چگونگی این غنی سازی عرضه نکرد. همتی و تاکید بر تقویت مدارس دولتی بدون توضیح بیشتر! اما عبدالناصر همتی دیگر نامزد ریاست جمهوری هم به حرف های کلان در حوزه آموزش و پرورش و ذکر نامی از این حوزه بسنده کرد و جایی در میانه مناظره اظهار داشت: آموزش از مسائل مهم می باشد. در نگاه من بازار رقابتی و فاقد انحصار نقش مهمی در توسعه کشور دارد. اما دولت در سه حوزه حتما باید جدی وارد شود. ۱- سلامت ۲- آموزش ۳- افشار صدمه پذیر برای آموزش باید از پایه کار بکنیم. ما مدارس دولتی را کم اهمیت کرده ایم. یکی از برنامه هایی که من دارم، این است که از پایه مدارس دولتی را تقویت نماییم.
تقویت مدارس دولتی تنها کلید واژه جدی است که در سخنان همتی در حوزه آموزش و پرورش هر گاه از او درباره این حوزه سوالی پرسیده می شود به گوش می رسد. گرچه پیش از این هم اشاره شد که تقویت مدارس دولتی یکی از پایه های محرومیت زدایی آموزشی و ار ارکان مهم در بحث عدالت آموزشی است اما برنامه برای آن عرضه نشده است. شاید بیشترین راهکار را بتوان پرداخت سرانه های آموزشی به مدارس دولتی و دیدن آن در بودجه سالیانه آموزش و پرورش دید که سالهاست مورد غفلت واقع شده و سبب گشته است مدارس دولتی هم چشم امیدشان به وجوه دریافتی از اولیا باشد و هر چه این کمک های مردمی کمتر باشد کیفیت مدارس هم افت بیشتری دارد. قاضی زاده هاشمی؛ از بحث سند تحول بنیادین تا عدالت آموزشی سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی یکی دیگر از نامزدهایی است که سخنان طولانی در حوزه آموزش و پرورش در مناظره دوم عرضه داد و زمان زیادی از وقت خویش را بیان مسائل در ین حوزه اختصاص داد.
وی اظهار داشت: ما در حوزه فرهنگ ۳۸ سازمان فعال داریم، همین وضع در آموزش، بهداشت و سایر حوزه ها دیده می شود و برای فرار از پاسخگویی، شوراهایی درست شده تا وزرا که مسئولین امر هستند و باید به مجلس و مردم پاسخگو باشند، علیرغم این شوراها و مصوبات آنان، دیگر مسئول این تصمیمات نیستند.
وی اظهار داشت: شادترین و پرانرژی ترین روزهای جوانی جوانان ما با مشکلاتی مواجه است؛ پنج سال محصول در یک اتاق به خاطر گذراندن کنکور، سربازی و کیفیت سربازی، تحصیل طولانی و بلند مدت و گرفتن مدارک مختلف بدون فرا گرفتن مهارت های کافی.
هر کشوری با وضعیت آموزش و پرورش سنجیده می شود. به نظر من مهم ترین وزارت خانه کشور همین وزارت آموزش و پرورش است
وی تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که در این مناظره درباره مهم ترین سند آموزش و پرورش یعنی سند بنیادین تحول حرف زد و اشاره ای به علل عدم موفقیت کامل آن کرد و اظهار داشت: مساله آموزش و پرورش اساسی ترین مساله هر کشور است. هر کشوری با وضعیت آموزش و پرورش سنجیده می شود. به نظر من مهم ترین وزارت خانه کشور همین وزارت آموزش و پرورش است.
پیش از این در گزارش چشم میلیونها ذی نفع آموزش و پرورش به مناظره دوم و سوم نامزدها نوشتیم که یکی از مهم ترین مباحثی که ذی نفعان آموزش و پرورش به آن چشم دارند این است که برای عدم اجرای سند تحول بنیادین نامزدهای ریاست جمهوری بگویند چه برنامه ای دارند. اما در واقع در حد اشاره به وجود چنین سندی در کلان نظام تعلیم و تربیت از جانب یکی از کاندیداهای انتخابات این مسئله عنوان شد و باید این سوال را پرسید که آیا نامزدهای ریاست جمهوری شناخت کاملی از این سند دارند؟ آیا مشاوران آنها در حوزه فرهنگی و اجتماعی از چرایی تعلل ۱۰ ساله در اجرای کامل این سند باوجود تأکیدات مقام معظم رهبری خبر دارند و بر این اساس راهکارهای عملیاتی برای دوره بعد وزارت آموزش و پرورش در دست هست؟
وی همینطور اظهار داشت: البته در نظام تعلیم و تربیت به تحولات بنیادین نیاز داریم و باید ببینیم محصولی که وزارت آموزش و پرورش مقرر است به ما بدهد چه باید باشد. فارغ التحصیل در دوره عمومی باید کسی باشد که سواد زمان خویش را داشته باشد، مهارت اجتماعی مؤثر برای ارتباط با دیگران را کسب کرده باشد و همینطور مهارت شغلی ساده ای برای اداره زندگی خود آموخته باشد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره نظام حاکم آموزشی اظهار داشت: ما از سن ۷ سالگی تا ۱۸ سالگی اطلاعات زیادی را به دانش آموزان می دهیم؛ اما امروز نظام تعلیم و تربیت به سمت استعدادیابی رفته که در سن ۷-۸ سالگی انجام می شود و افراد بر مبنای استعدادهایشان ارتقا پیدا می کنند.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: این روش استعدادیابی به شکلی هدایت تفصیلی برای افراد را محقق می کند. اما در نظام ما این گونه نیست، دانش آموز را رها می نماییم و در نهایت یک مسابقه گذاشته ایم که برای همان مسابقه اطلاعات اضافه بسیاری به آنها تحمیل می نماییم. این سخنان قاضی زاده هم یکی دیگر از دغدغه مه ای مهم در آموزش و پرورش است. بحث استعدادیابی از موضوعات کلان و مورد توجه تربیتی و آموزشی است. باید گفت هم اکنون طرح شهاب را در آموزش و پرورش داریم که سالهاست مقرر است بحث استعدادیابی از دوره دبستان را مورد توجه قرار دهد تا خروجی آن به حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد بیانجامد و به شکلی هدایت تحصیلی را که این روزها به صورت تحمیلی در پایه نهم و پیش از ورود به متوسطه دوم اجرا می شود از زمانی زودتر و به شکلی آزادانه و درست اجرایی کند. طرحی که هیچ خروجی از آن نمی توان در آموزش و پرورش جز یک نام پیدا کرد و حتی میان این که معاونت ابتدایی یا مرکز استعدادهای درخشان متولی آن است اختلاف نظر هست. همینطور در همین بحث استعدادیابی است که اگر برنامه مدونی برای آن وجود داشته باشد میتوان به کاستن از تورم در رشته های تجربی در متوسطه دوم و رسیدن به ایده آل ۵۰ درصدی ورودی هنرستان ها و مهارت آموزی و نیروی کارآفرین مشتاق رسید. با اینهمه قاضی زاده هم به همان انتقادهایی که عمده کارشناسان آموزش و پرورش در این عرصه دارند و بایدها بسنده کرد و راهکاری در این خصوص عرضه نشد. او همینطور در ارتباط با اصلاح امور آموزش و پرورش اظهار داشت: اگر بخواهیم وارد اصلاح آموزش و پرورش بشویم، مساله ورودی ما معلمان و مبحث منزلت آنها خواهد بود، باید کاری بکنیم که بالاترین رتبه شغلی در کشور رتبه معلمان باشد. شاید اینجا هم مبحث اصلی و سوال اصلی همین باشد که چگونه؟ تقریباً هیچ مسئولی نیست که درباره ضرورت حفظ شأن و منزلت معلمان سخنی به خلاف بگوید اما در واقع در عمل رسیدن به این نقطه مطلوب است که مشکل دارد و عملاً راهکاری یا نیست و یا در عمل به بن بست می رسد! این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تکیه بر اهمیت اجرای عدالت آموزشی اظهار داشت: نکته دوم بحث عدالت آموزشی است. امروز در بعضی مدارس شمال تهران فردی برای تحصیل ۱۶ برابر دانش آموزانی در مراکز سایر استان ها هزینه می کند. همینطور ۱۹ مدل مدرسه کوچک و بزرگ داریم که انواع مختلفی از مدارس را بوجود آورده است. این روش نشان داده است که آینده را داریم به پولداران می فروشیم، یعنی سیاستمداران، دانشمندان و نخبگان آینده کسانی خواهد بود که با پول آمده اند و وارد دانشگاه ها شده اند این سخن هم باز کردن یکی از نقاط مهم در عدم رسیدن به عدالت آموزشی در این سال ها و ایجاد شکاف بیشتر در این میان است اما انتظار این است نامزدهای ریاست جمهوری از انتقاد بگذرند و راهکاری عملیاتی برای این معضلات عرضه کنند. زاکانی سخنی از آموزش و پرورش در مناظره دوم نگفت
علیرضا زاکانی دیگر نامزد ریاست جمهوری گرچه نامزدی بود که درباره مسائلی سخن اظهار داشت که ردپای آنرا در سخن دیگر نامزدها نمی توان یافت اما او تقریباً هیچ سخنی از آموزش و پرورش و ذی نفعان آن به میان نیاورد. هر چند او نامزدی است که پیش از این در مصاحبه های خود تاکید کرده است که برنامه های جامعی در این عرصه دارد. همینطور او در مورد این که دولتش نگاه هزینه ای به آموزش و پرورش نخواهد داشت سخن گفته است. به گزارش بکسیها به نقل از مهر، در یک جمع بندی از مناظره دوم میتوان گفت، گرچه نمی توان در چنین مناظره و وقت های کوتاهی انتظار داشت با این گستردگی مطالبات مردم در تمام حوزه ها نامزدهای ریاست جمهوری به عرضه برنامه های دقیق و راهکارهای چالش های موجود بپردازند و شاید همین که نشان بدهند پرداختن به حوزه هایی چون آموزش و پرورش در اولویت آنها خواهد بود خود قابل تأمل است اما این که نتوان در مجموع تفاوت دیدگاه نامزدها و اولویت های آنها را در حوزه های مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار داد شاید یک نقطه ضعف محسوب شود که بیشتر از نامزدها این ضعف به مشاوران آنها در حوزه های مختلف باز می گردد که باید به تبیین برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه های مهمی چون آموزش و پرورش بپردازند. همانطور که بارها ذکر شده است این حوزه چیزی نزدیک به ۳۰ میلیون مخاطب مستقیم و غیرمستقیم دارد که بخش مهمی از آنها می توانند پای صندوق های رأی بروند. طرح کردن راهکارهای مهمی برای رسیدن به وضع معیشتی مطلوب برای فرهنگیان، اجرای عدالت آموزشی، اصلاح نظام آموزشی و تربیتی و… موضوعات بسیار پر اهمیت و پر چالشی است. شاید در انتها باید گفت یکی از مسائلی که تا کنون یاد شده هیچ کدام از نامزدها قرار نگرفته است مسئله راهکار آنها برای عبور از چالش های آموزشی و تربیتی است که کرونا بیشتر از یکسال است بوجود آورده است. هر چند این مسئله بیشتر از هر چیز به انتخاب وزیر آموزش و پرورش دولت آینده باز می گردد اما همین اشاره به این که خصوصیت وزیر آموزش و پرورش دولت آینده در نگاه هر کدام از نامزدها چیست و این انتخاب را بر چه متر و معیاری انجام خواهند داد شاید نکته کلیدی در پاسخ به خیلی از مسائل این حوزه باشد.


منبع:

1400/03/20
00:26:31
0.0 / 5
942
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد