كرمی محمدی مطرح كرد؛

ضرورت ابقاء شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران

ضرورت ابقاء شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران

بکسیها: رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، بر ضرورت ابقای (احیا) شورای هماهنگی مدیریت بحران پایتخت تاکید نمود.


به گزارش بکسیها به نقل از مهر، رضا کرمی محمدی در جلسه بازدید اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از مرکز عملیات اضطراری و ستاد فرماندهی مدیریت بحران پایتخت که با حضور اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ونیز اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور و تعدادی از مدیران و معاونین شهرداری و سازمان برگزار شد، بر ضرورت ابقای (احیا) شورای هماهنگی مدیریت بحران پایتخت تاکید نمود. همین طور محمد صالح جوکار رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به لزوم توزیع امکانات مقابله با بحران در سطح شهر تهران و نیز استفاده از تمام امکانات پایتخت در این خصوص اشاره نمود. کرمی محمدی در ابتدای این جلسه با ارائه گزارش عملکرد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران عنوان کرد: تهران و پیرامون آن دارای ۸۰ کیلومتر پهنه گسلی است و در صورت وقوع زلزله احتمالی در پایتخت درصد بالایی از درآمد ناخالص ملی کشور تحت تأثیر قرار می گیرد. رییس سازمان پپیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این گزارش به ارائه توضیحاتی درباب میزان تاب آوری پایتخت در مقابل مخاطرات طبیعی پرداخت و اظهار داشت: این سازمان در ۱۶ سال فعالیت خود موفق به راه اندازی سامانه هایی چون هشدار سریع زلزله پایتخت، تخمین سریع خسارات و تلفات زلزله شهر تهران، پیش بینی و هشدار سیل، پیش بینی و هشدار یخبندان، پایش و هشدار خطر فروریزش زمین، پایش ماهواره ای پوسته زمین، پایش و پیش بینی دما سرعت و جهت باد شده است که این موارد تنها قسمتی از اقدامات صورت گرفته می باشد. کرمی محمدی با اعلان اینکه تهران حالا در مجموع دارای ۱۷۳ حسگر در سامانه های مختلف است، اظهار داشت: در این میان ۲۶ سنسور شتابنگار لرزه ای، ۴۹ سنسور تخمین خسارات و تلفات زلزله، ۱۴ سنسور لرزه نگار، ۱۱ سنسور باران سنج، ۴ سنسور برف سنج نصب شده همراه با ۵ سنسور درحال نصب دیگر، ۱۴ سنسور برای سنجش سطح دبی کانال های اصلی جهت پیش بینی سیل، ۲۶ سنسور باد سنج، ۱۴ سنسور گاز سنج و تشخیص بوی نامطبوع، ۴ سنسور پایش پرتوی و ۱۲ دستگاه جی پی اس برای کنترل حرکت زمین و فرونشست همچون سنسورهای موجود پایتخت در قالب راه اندازی سامانه های مذکور است. او اضافه کرد: همین طور رصد تصاویر ماهواره ای برای تهیه اطلاعات فروریزش، فرو نشست و پیش نشانگر زلزله نیز صورت می گیرد که پایش مجموعه این اطلاعات در سیستم سوئیچینگ مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صورت می گیرد که اخیراً با ارتقائی که در آن صورت گرفت به یکی از بزرگترین سیستم های سوئیچینگ در کشور تبدیل گردید. این در حالیست که متناسب با این امکانات و هر یک از سامانه های ذکر شده میز هشدار یا سنجش در مرکز عملیات اضطراری سازمان بوجود آمد. کرمی محمدی با ارائه این گزارش عنوان کرد: با تصویب قانون جدید مدیریت بحران «شورای هماهنگی مدیریت بحران پایتخت» جایگاه قانونی خودرا از دست داد؛ این در حالیست که این شورا در طول سالهای قبل با ایجاد هماهنگی در میان ارگان های دخیل در امر مدیریت بحران، تئانسته بود اقدامات بسیار خوبی را دراین زمینه انجام دهد. سازمان های زیرساختی و دستگاه های سی و چندگانه عضو این شورا با وجود تغییر قانون همچنان پیگیر ابقای این شورا و برنامه هایی هستند که در آن دنبال می شد. او عنوان کرد: از نمایندگان مردم در خانه ملت درخواست می نماییم با وجود آنکه برمبنای قانون جدید مدیریت بحران این شورا دیگر جایگاه قانونی ندارند، اما بدلیل خاصیت های جمعیتی و سیاسی پایتخت حتی اگر نیاز به تصویب یک طرح ویژه در مجلس شورای اسلامی باشد این شورا را به سبب اهمیت و کارکرد و سوابق مؤثرش در تهران ابقاء (احیا) نمایند. رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه با اشاره به نیاز مردم در پایتخت به آموزش مقابله با زلزله اشاره کرد: متأسفانه حتی در زلزله های کوچک مقیاس نیز مردم گرفتار ترس و وحشت شده و به خیابان ها سرازیر می شوند. بدون شک در صورتیکه آموزش های مقابله با بحران خصوصاً زلزله در بین مردم نهادینه نشود، در صورت وقوع زلزله احتمالی، لطمه شدیدی را تجربه خواهیم کرد. پس درخواست می کنم نمایندگان مردم تدبیری بیندیشد تا در مجلس شورای اسلامی الزام به برگزاری سالانه یک مانور سراسری زلزله به تصویب برسد. او اضافه کرد: در خیلی از کشورها حتی با به صدا درآوردن آژیر هشدار، مانور سراسری زلزله (بحران) سالانه انجام شده و مردم برای وقوع زلزله (بحران) های احتمالی بزرگ آماده می شوند. رییس سازمان پپیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به تصویب نشدن خیلی از بخشنامه های اجرائی قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸ اشاره کرد: حدود ۲ سال است که ما در زمینه مدیریت بحران قانونی بدون بخشنامه داریم که اجرای قانون را با چالش جدی مواجه ساخته است. پس به تصویب رسیدن بخشنامه های اجرائی این قانون در کنار تامین اعتبار برای اقدامات مدیریت بحران در بودجه سالانه کشور از دیگر مواردی است که بعنوان یکی از متولیان مدیریت بحران در پایتخت همچنان در انتظار آن هستیم. جوکار: لزوم اتصال مراکز مهم به سیگنال سیستم هشدار سریع زلزله تهران در ادامه محمد صالح جوکار رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در جمع بندی سوالات مطرح شده توسط اعضای این کمیسیون عنوان کرد: با وجود کوشش های صورت گرفته، می توان گفت دربرابر تصویری که از زلزله احتمالی تهران وجود دارد هر اقدامی که تا حالا انجام داده ایم ناکافی به نظر می آید. جوکار با تاکید بر این که باید سطح اقداماتی که انجام می شود متناسب با حجم تهدید مخاطرات موجود باشد، اشاره کرد: لازم است از هر فضایی در سطح شهر؛ از ورزشگاه ها تا پادگان ها برای ایجاد امکانات اسکان، دپوی اقلام ضروری یا هر اقدام پیشگیرانه و مقابله ای استفاده شده و این فضاها را برای مواقع بحران آماده نماییم. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تهران برای مواقع بحران نیاز به توزیع امکانات بصورت نقطه ای دارد، اظهار داشت: در صورت وقوع زلزله طی مسافت در پایتخت امری بعید و دشوار است؛ پس باید امکانات در سطح شهر پخش شود. او همین طور عنوان کرد: مسائلی همانند کیفیت ساخت و ساز در نقاط بحرانی، عملکرد دستگاه ناظر بر کیفیت این ساخت و سازها یا سوال درباب چرایی انجام نشدن سوئیچینگ قطع گاز همچون دغدغه های نمایندگان است. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اتصال سازمان های زیر ساختی به سیستم هشدار سریع زلزله می تواند حجم زیادی از مشکلات ثانویه بعد از بحران را کم کند، عنوان کرد: در غیر این صورت این مشکلات خود می تواند بحران دیگری را بوجود آورد. جوکار با اشاره به این که در خیلی از کشورهای دنیا در نقاط مختلف شهر دپوی مخصوص بحران بصورت پراکنده موجود است، عنوان کرد: این سوال مطرح می شود که هم اکنون ما چه تعداد از مراکز دپو اقلام ضروری برای مواقع بحران در پایتخت داریم؟ او اضافه کرد: حتی اگر اطلاع از زلزله دقایقی پیش از وقوع باشد، بدون توسعه امکانات مذکور و بدون اتصال مراکز عملیاتی به سیگنال سیستم هشدار سریع زلزله، این آگاهی بی فایده است. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تشکر از اقدامات انجام شده توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اشاره کرد: در صورتیکه در زمینه اصلاح قوانین یا هر امر دیگر در زمینه قانونگذاری اقدامی لازم باشد، نمایندگان وظیفه خود می دانند ورود کند اما انتظار داریم حوزه مدیریت بحران در پایتخت بصورت عملیاتی هم اقدام نماید برای اینکه در صورت وقوع بحران در پایتخت موضوع و جه امنیتی دارد و مسئله جان مردم در بین است. نجار: ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران دست ما را بسته است در ادامه اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اقداماتی خوبی که در زمینه مدیریت بحران تهران تا کنون انجام شده است، اظهار داشت: البته باتوجه به حجم کاستی ها در این عرصه تا رسیدن به مرحله مطلوب در همه زمینه ها فاصله بسیار زیادی داریم. او با اشاره به قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: متأسفانه روش اجرای بخش هایی از این قانون با ماهیت مدیریت بحران در تضاد است و در خیلی از موارد بودجه مورد نیاز ما حتی به بعد از بحران هم نمی رسد. این در حالیست که اقدامات بسیار زیادی را در زمینه پیشگیری می توانیم انجام دهیم. نجار عنوان کرد: آمادگی تهران در مقابل زلزله مهیب که حدود ۱۷۰ سال از دوره بازگشت آن گذشته و قریب الوقوع است تنها ۲۰ درصد تخمین زده شده. اگر یک زلزله ۷ ریشتر یا بالاتر اتفاق بیافتد، طبیعی است که امنیت ملی کشور به خطر می افتد؛ پس تامین امنیت تهران در چنین مواقعی بر عهده سپاه پاسداران نهاده شده است و همه زوایای آن نیز پیش بینی شده است. نجار اضافه کرد: شاید یکی از راه های کاهش حجم لطمه هنگام بحران در پایتخت، سَبک سازی جمعیت به روش های متفاوت باشد اما متأسفانه به مرور زمان مشوق های حضور مردم در پایتخت درحال افزایش است. اگر بخواهیم اقدامی اساسی در این خصوص صورت گیرد، جایگاه مناسب تصمیم گیری در مورد آن، ریاست جمهوری است، برای اینکه دراین زمینه، کاری از دست حوزه مدیریت بحران به تنهایی بر نمی آید. رییس سازمان مدیریت بحران کشور همین طور به امکانات مورد نیاز پایتخت هنگام بحران اشاره و عنوان کرد: جهت ایجاد ارتباط پایدار مخابراتی هنگام بحران درحال پیگیری رادیو ترانک هستیم تا بتوانیم از آن برای ارتباط در سراسر کشور هنگام بحران بهره برده و اطلاعیه ها را در اختیار مردم قرار دهیم. نجار همین طور با اشاره به این که برمبنای نظر متخصصان در زمان وقوع زلزله در تهران حدود ۲ میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم و ۸ میلیون نفر تحت تأثیر غیر مستقیم قرار می گیرند، اشاره کرد: هم اکنون موضوع اسکان اضطراری در پارک ها و فضاهای باز همچون مصلی در نظر گرفته شده است؛ آدرس این مراکز نیز در سایت سازمان مدیریت بحران شهر (و شهرداری) تهران موجود است؛ اما شرایط اسکان موقت در تهران میسر نیست برای اینکه بدین منظور زمینی با وسعت بسیار زیاد نیاز داریم تا بتوان چادرها را در آن نصب کرده و مردم را اسکان داد. این در حالیست که خیلی از موضوعات بهداشتی و حتی امنیتی نیز درباب اسکان موقت مطرح است که باید ملاحظه شود. رییس سازمان مدیریت بحران کشور در آخر به اهمیت آموزش مدیریت بحران اشاره نمود و اظهار داشت: بدین منظور طرح آموزش غدیر را در نظر گرفته ایم که در ۲ سطح، ۵ نقطه و در هر نقطه ۶ استان را شامل می شود. در این دوره آموزشی تمام مدیران اجرائی استانها تحت آموزش فشرده و کارآمد قرار می گیرند.


منبع:

1400/04/05
23:01:03
0.0 / 5
727
تگهای خبر: آموزش , دستگاه , كیفیت , متخصص
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد