‏ ‏در گزارش بكسیها تشریح شد؛

چگونه می توانید وارد انجمن های اسلامی دانش آموزان شوید؟

چگونه می توانید وارد انجمن های اسلامی دانش آموزان شوید؟

به گزارش بکسیها معاون سازماندهی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار داشت: انجمن اسلامی محل حضور دانش آموزانی است که با رشدشان، ناب ترین اتفاقات ‏دانش آموزی را رقم می زنند.


‏ ‏علی صفدری معاون سازماندهی ‏برادران اتحادیه در‬ گفتگو‬ با خبرنگار‬ مهر، با اعلان اینکه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، یک تشکل دانش آموزی با سابقه است اظهار داشت: انجمن های اسلامی دانش آموزان یک عقبه محتوایی و برنامه ای خیلی خوب و یک تاریخ ‏پرافتخاری را دارد از شهدای دانش آموز گرفته که در دوران دفاع مقدس تقریباً تمام شهدای دانش آموز ما ‏می توان به جرأت اظهار داشت که از اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به جبهه ها اعزام می شدند تا اغلب ‏مسئولین با سابقه کشوری که اغلب دوران نوجوانی خودرا در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ‏بودند. ‏وی اظهار داشت: ما در نظام آموزشی قائل به عدالت آموزشی هستیم که لازم است همه دانش آموزان نسبت به مباحث آموزشی، درسی و علمی تا آنجا که مقدور است بصورت یکسان برخوردار باشند باید عدالتی در نظام تربیتی و معرفتی دانش آموزان اتفاق بیفتند. بنا بر این قائلیم که انجمن اسلامی دانش آموزان بستری برای ظهور و بروز همه دانش آموزان کشور است و اگر برنامه و عملیاتی را اجرا می کند این ‏ظرفیت و امکان برقرار است که همه دانش آموزان در مقطع متوسطه اول و دوم با هر جنسیتی، گویشی و ‏حتی مذهبی می توانند استفاده کنند. هم خودشان را محک بزنند و هم رشد کنند و هم به رشد همسالان خودشان کمک کنند اتحادیه این ظرفیت را دارد. معاون سازماندهی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار داشت: به جهت اینکه اتحادیه به همه ‏دانش آموزان معرفی شود، یک طرحی از قدیم بوده است که عنوان آن، طرح انسجام است که در اواخر ‏شهریور، انجام می شود و تقریباً در مهر و آبان باید به سمع و نظر همه دانش آموزان کشور برسد که ‏اتحادیه چه جایی است، کار این تشکل چیست وچه اقداماتی در آن روی می دهد و با این برنامه ها و ‏خروجی ها و عملیات هایی که هست با این تنوع و گستردگی، باخبر باشند. این همان عدالتی است که ما مدنظرمان است که دانش آموزان باخبر باشند. حالا هر دانش آموزی متناسب با سلایق، علایق و ‏توانمندی ها و هنر خودش، انتخاب می کند و نقش خودرا در این برنامه ها و فعالیت ها تعریف می کند؛ یک ‏فردی ممکنست مشتاق کار کتاب و مطالعات باشد، یک فردی مشتاق حضور در هیأت ‏دانش آموزی، یک فردی مشتاق برنامه های دیگر، این افراد به حضور در این تشکیلات اظهار ‏علاقه مندی می کنند و نقش آفرینی می کنند.‏اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بهره گیری از ظرفیت شبکه پشتیبان ‏و مربیان توانمندی که دارد همزمان با برگزاری خیمه های معرفت، بچه ها را از جهت معنوی، معرفتی و ‏مهارتی رشد می دهدصفدری اشاره کرد: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بهره گیری از ظرفیت شبکه پشتیبان ‏و مربیان توانمندی که دارد همزمان با برگزاری خیمه های معرفت، بچه ها را از جهت معنوی، معرفتی و ‏مهارتی رشد می دهد و در کنار آن، بعد از آن که رشد اتفاق می افتد در میدان مدرسه با هماهنگی و با کار ‏تشکیلاتی منسجم دانش آموزی و با بهره گیری از خلاقیت و هنر خودشان، برنامه ها را در مدرسه اجرا ‏می کنند و قرارگاه های دانش آموزی شکل می گیرد. یعنی در خیمه های معرفت، رشد معرفتی و معنوی ‏اتفاق می افتد و در قرارگاه ها، برنامه ریزی برای عملیات در میدان مدرسه اتفاق می افتد. ‏وی اظهار داشت: تشکل ما تشکل ی است که دانش آموزان در آنجا ناظر، تصمیم گیر، تصمیم ساز، مشاور و نقش ‏کامل مشخص کننده دارند. هم خودشان رشد می کنند و هم همسالان خودش را رشد می دهند. تلاش ‏هم بر این است و بنا داریم که ان شاءالله همه دانش آموزان کشور را از این اتفاقات مطلع کنیم؛ البته بیشتر ‏جامعه نخبگانی حضور پیدا می کنند، آنها هستند که بیشتر نقش آفرینی کرده و میدان دار هستند و جوشش ‏دارند. ما هم می خواهیم این اتفاقات ناب دانش آموزی توسط خود دانش آموزان رقم بخورد. یعنی به صورتی ‏می توان اظهار داشت که انجمن اسلامی محل حضور دانش آموزان زبده و مستعدی است که مقرر است با رشد خودشان، ناب ترین اتفاقات دانش آموزی را رقم بزنند. ‏صفدری با اشاره به سطوح مختلف انجمن اسلامی اظهار داشت: دانش آموزی که در قرارگاه حضور پیدا می کنند ‏و عضو قرارگاه می شوند و همین طور مسئول انجمن اسلامی در مدرسه بعنوان فرمانده های میدان مدرسه ‏هستند و نقش تصمیم گیری و مشورتی و آن نقش نظارتی را به نحو احسن در کل تشکیلات ایفا می کنند، انتخاباتی بین مسؤولان انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور انجام می شود. عده ای بعنوان ‏کاندیدا خودشان را در معرض رأی دانش آموزان دیگر قرار می دهند و در شهر خودشان بعنوان ‏نمایندگان قرارگاه های آن شهر از بین دانش آموزان منتخب می شوند. وی‬ اظهار داشت: از بین نمایندگان منتخب هر شهر، ‏در استان عده ای کاندیدا می شوند و با رأی دانش آموزان منتخب شهری، قرارگاه استانی شکل می گیرد و ‏از بین دانش آموزان قرارگاه استانی، آنهایی که علاقمند و توانمند هستند برای عضویت در قرارگاه ملی، ‏شرکت در انتخابات را دارند و با رأی دانش آموزان بعنوان اعضای قرارگاه ملی انتخاب می شوند. ‏ر تشکیلات انجمن های اسلامی دانش آموزان، دانش آموز در عالی ترین سطح تصمیم گیری حضور دارد و این شبکه ‏شکل می گیرد و مقرر است این عضو، این نکات را در قرارگاه ملی مطرح کند، تصمیم گیری شود و ‏قرارگاه ملی به قرارگاه استانی منتقل کند و قرارگاه استانی به قرارگاه شهری و همین طور تا به کف ‏مدرسه، این اتفاق منتج شودوی اظهار داشت: در عالی ترین مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور که همان شورای مرکزی است که نماینده وزیر و نماینده مقام معظم رهبری در آنجا حاضر هستند، منتخبین ‏دانش آموزان هم در آنجا هستند که یک دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر هم بعنوان نمایندگان اعضای قرارگاه ملی بعنوان عضو شورا در آنجا حاضر هستند پس به این معنا است که در تشکیلات انجمن های اسلامی دانش آموزان، دانش آموز در عالی ترین سطح تصمیم گیری حضور دارد و این شبکه ‏شکل می گیرد و مقرر است این عضو، این نکات را در قرارگاه ملی مطرح کند، تصمیم گیری شود و ‏قرارگاه ملی به قرارگاه استانی منتقل کند و قرارگاه استانی به قرارگاه شهری و همین طور تا به کف ‏مدرسه، این اتفاق منتج شود. وی‬ ادامه‬ داد: پس انتخابات قرارگاه ها هم ان شاءالله از شروع مرداد ماه شروع خواهد شد و ‏به ترتیب سطوح قرارگاهی در بازه زمانی تعریف شده تا اختتام مرداد به انتخاب اعضای قرارگاه ملی و ‏نماینده شورای مرکزی ختم خواهد شد و این یکی از افتخارات تشکل دانش آموزان ما هست که ‏دانش آموزان با رأی خود و انتخاب بین اعضای دانش آموزی، افراد را به ترتیب انتخاب می کنند و ‏نمایندگان خودرا در عالی ترین سطح معرفی می کنند.‏معاون سازماندهی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش با اشاره به شرایط کرونا در کشور اظهار داشت: ما ‏سال گذشته هم انتخابات را بصورت آنلاین در بستر شبکه فضای مجازی در سامانه شهید باقری که ‏ویژه بچه های انجمن اسلامی دانش آموزان کشور است، انجام دادیم و امسال هم این اتفاق خواهد ‏افتاد.‬ شهر ها و شهرستان ها همه بوسیله سامانه شهید باقری است و حتی در آنجا بستر برای فعالیت و تبلیغات دانش آموزی فراهم گشته است. یعنی دو یا سه روز به ازای هر دانش آموز که کاندیدا برای انتخابات شده است، یک صفحه اختصاصی برای تبلیغ صوتی، تصویری، فایل، کلیپ، عکس و متن ‏تدارک دیده شده است که دانش آموزان از این طریق بتوانند آن دانش آموز منتخبی را که می خواهند به آن ‏رأی دهند، بیشتر بشناسند. ‏


منبع:

1400/04/29
22:54:25
0.0 / 5
804
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد