گزارش بكسیها؛

پروژه پلنگ ایرانی، برنده رتبه برتر جایزه اثرات تسهیلگری شد

پروژه پلنگ ایرانی، برنده رتبه برتر جایزه اثرات تسهیلگری شد

بکسیها: مدیرعامل مؤسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی از انتخاب پروژه پلنگ ایرانی بعنوان برنده رتبه برتر جایزه اثرات تسهیلگری فرآیندی گروه آگاهی داد.


گروه جامعه: مدتی پیش آرزو صانعی، مدیر عامل مؤسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی که در سالهای اخیر تهیه و تدوین برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران را نیز بر عهده داشته است، از انتخاب شدن پروژه پلنگ ایرانی تحت مدیریت وی، در بین پروژه های برتر سال ۲۰۲۱ در سطح بین المللی آگاهی داده بود. صانعی درباب معیار سنجش پروژه ها به میزان اثرگذاری روش های اجرائی به لحاظ کمی و کیفی و نوآوری در برنامه ریزی و طراحی اقدامات با بهره بردن از رویکرد تسهیلگری فرایندی گروه اشاره کرده بود. در مراسمی که روز دوشنبه، ۲۵ اکتبر، بمنظور تعیین سطح جوایز برگزار شد، این پروژه بعنوان برنده رتبه برتر (جایزه پلاتین یا سطح اول) در بین کشورهای شرکت کننده معرفی گردید. در همین راستا، گلی احمدی فرد، مسئول کارگروه برنامه های اجتماع محور این پروژه که در سابقه او عناوینی چون فعالیت در حوزه های تسهیلگری، میانجیگری، آموزشگری مهارت های نرم و عضویت در انجمن بین المللی تسهیلگران نیز به چشم می خورد، توضیحاتی درباب خاصیت های متمایز این پروژه از جنبه برنامه های اجتماع محور ارائه می دهد. تسهیلگری، نگاهی بین رشته ای برای دستیابی به اهداف پروژه ها گلی احمدی فرد، مسئول کارگروه اجتماع محور مؤسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی در گزارش بکسیها به نقل از مهر اظهار داشت: تسهیلگری فرآیندی گروه یا تسهیلگری گروه پروسه محور، نگاهی است که در خیلی از سازمان های دولتی، خصوصی و غیردولتی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که قرار باشد گروهی شکل بگیرد، برنامه ریزی کند، تصمیم بگیرد، مشکلاتش را حل کند، ایده پردازی کند و یا اقداماتش را ارزیابی نماید، می توان از این رویکرد بهره مند شد. همچنین، این مساله برای اقداماتی در زمینه ها و ابعاد مختلف به کار می آید. احمدی فرد ادامه داد در حقیقت تسهیلگری نگاهی بین رشته ای است و ریشه در علوم و نظریه های در رابطه با مدیریت، راهبری، روانشناسی، جامعه شناسی و یادگیری دارد. گرچه تعاریف متفاوتی از آنکه از حوزه های مختلف برگرفته شده است وجود دارد، ولی چندین خاصیت در کلیه تعاریف مشترک هستند. هدف از تسهیلگری، کمک به گروه ها برای رسیدن به اهداف دلخواهشان است و بدین سبب مخاطب تسهیلگری گروه ها هستند. در تسهیلگری تمرکز بر پروسه (چگونگی انجام کارها) است و نه محتوا. موضوع و محتوا توسط گروههای تخصصی تعیین و یا خلق می شود و این یکی از خاصیت هایی است که تسهیلگری را از آموزشگری متمایز می نماید. کار تسهیلگر طراحی و مدیریت پروسه است. بدین منظور تسهیلگران در نقشی بی طرف و بی غرض نسبت به افراد و موضوعات در گروه ها حضور می یابند و با ایجاد فضایی امن برای ابراز نظرات، ایده پردازی، گفتگو، تعامل و توافق به آنها کمک می کنند. موفقیت با بهره بردن مناسب از روش های تسهیلگری احمدی فرد در ارتباط با برنامه شکل گیری مناطق مرجع پایش پلنگ ایرانی که از مفاد مورد تاکید در برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران است و بوسیله مؤسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی با مدیریت دکتر آرزو صانعی در دست اجرا می باشد، اضافه کرد: بمنظور ظرفیت سازی برای اجرای این برنامه، بوسیله راه اندازی کسب وکار محلی با بهره گیری از تسهیلگری فرایندی گروه اقدام شد. علاوه بر آن، برنامه های توان افزایی هماهنگ کنندگان محلی و کارگاه های آموزشی- مشارکتی ویژه کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست در تقویت اقدامات مؤثر بود که در پایداری و تسهیل کارهای آتی نیز نقشی تسهیل کننده دارد. احمدی فرد افزود: پروسه تسهیلگری در این برنامه با برقراری ارتباط با جامعه محلی در زیستگاه های حائز اهمیت پلنگ ایرانی که بعنوان پایلوت انتخاب شده بودند، اعتماد سازی؛ شناسایی خاصیت های محلی، فرهنگی و اجتماعی بمنظور لحاظ نمودن در اقدامات پروژه، گروه سازی و تمرینات گروهی در قالب تولید محصولات محلی به کار گرفته شده است. در طراحی و اجرای پروسه از رویکردها و روش هایی مانند توسعه محلی دارایی محور، تکنولوژی مشارکت، یادگیری همسالان، تحلیل زنجیره ارزش محصول و تحلیل سوات استفاده شد. خیلی از دستاوردهای کارهای تسهیلگری مانند افزایش روحیه کار گروهی، اعتماد به نفس، توسعه مهارت های فردی و اجتماعی کیفی هستند که به سختی در کوتاه مدت قابل سنجش و انعکاس در خروجی پروژه ها می باشند. همین مورد موجب می شود خیلی از کارفرمایان و حامیان مالی به سراغ رویکردها و روش هایی بروند که فقط خروجی های محسوسی داشته باشند. متأسفانه اغلب مواقع این رویکردها پاسخگوی نیازهای اصلی جوامع محلی نیستند، تعهدی برای آنها ایجاد نمی کنند، تأثیرات مثبت بلند مدتی برایشان رقم نمی زنند و به توان افزایی آنها نیز کمکی نمی کنند و همین نگاه، دلیل شکست خیلی از پروژه های توسعه ای می شود. در این پروژه سعی کردیم برمبنای منافع، توانایی ها و علایق مخاطبان و اعضا جامعه محلی ضمن در نظرگیری تأثیرات اقتصادی (از طریق اشتغال زایی و درآمدزایی)، اجتماعی و محیط زیستی کسب و کارهایی متناسب با خاصیت های فرهنگی، عرفی، اجتماعی، تاریخی و محیط زیستی منطقه تعریف نماییم. فعالیت های انگیزه بخش، سلاحی در مبارزه با بدبینی و نا امیدی در جامعه محلی مریم عطاریه، آموزشگر و تسهیلگر حوزه توسعه اجتماع محور و عضو گروه اجرائی پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرا و انجام طرح هایی با رویکرد و روش های تسهیلگری اجتماع محور با شیوع بیماری کرونا بسیار دشوار و پیچیده شد. در حقیقت چاره ای نبود جز پذیرش، سازگاری و خلاق بودن. گروه تسهیلگری پروژه با چنین رویکردی، پروسه تسهیلگری را طراحی نمود. در این طراحی ما به شیوه زیست و معیشت مردم، حفاظت از منابع زیستی و محیط زیست، خاصیت های فرهنگی و قومی، افزایش همبستگی و مشارکت مردم و خصوصاً اجرای کارهای انگیزه بخش توجه ویژه ای داشتیم. انجام کارهای انگیزه بخش کمک می نماید تا مردم حس تعلق و مشارکت بیشتری نسبت به جامعه محلی، موضوع و پروسه داشته باشند و این امر که چون سلاحی در مبارزه با بدبینی و نا امیدی در اجتماع محلی عمل می کند، اهمیت به سزایی در پیشبرد طرح دارد.

عطاریه افزود: گروه تسهیلگری در همان ابتدای شیوع بیماری کرونا، کوشش کرد تا با کسب دانش و مهارت های متناسب با شرایط جدید، تجارب خودرا در زمینه راهبری جلسات آنلاین افزایش دهد و با بروزرسانی فعالیت ها متناسب با شرایط جدید، از متوقف شدن اقدامات طرح جلوگیری نماید. به این ترتیب، جلسات مشترک آنلاینی با رویکرد آموزش و همین طور تحلیل وضع موجود و بررسی خاصیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی در زیستگاه های پایلوت منتخب با حضور نمایندگان جوامع محلی و نظارت ادارات دولتی مرتبط مانند فرمانداری، بخشداری و اداره کل حفاظت محیط زیست استانهای مربوطه اجرا شد. عطاریه افزود برای ایجاد تغییرات مثبت و به دنبال آن دستیابی به توسعه پایدار، می بایست یک پروسه از درون به بیرون در اجتماع محلی و با تاکید بر داشته ها و دانش بومی طراحی شود. در این طرح نیز، گروه تسهیلگری با همین رویکرد قسمتی از پروسه را به طرح پرسش و گفت وگوهای فراوان با جامعه محلی، طراحی و اجرا نمود. در همین راستا، تسهیلگران در جلسات گروهی هم اندیشی، از تکنیک های مشارکتی برمبنای مصورسازی استفاده نمودند. از آن جمله، می توان به بارش افکار، خط زمان، نقشه کشی مشارکتی، بحث های متمرکز گروهی و …اشاره کرد. عطاریه گفت هنگامی که تعداد افراد شرکت کننده زیاد است، ما با تقسیم افراد به گروههای کوچک تر، شرایط افزایش تعامل و تولید ایده های بیشتر در زمان کمتری را ایجاد می نمائیم. همچنین، با بهره گیری از شیوه ها و تکنیک های مصورسازی، برای اعضای کم حرف تر و افرادی که شیوه یادگیری و درک عینی و تصویری نسبت به موضوعات دارند، فرصتی برای ابراز نظر و مشارکت ایجاد می شود. انجمن بین المللی تسهیلگران، سازمانی مشارکتی و داوطلبانه با اعضایی از بیش از ۶۵ کشور دنیا است که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده است. هدف از فعالیت این انجمن تخصصی ترویج قدرت تسهیلگری در سراسر دنیا است. یکی از برنامه های انجمن، "جایزه تأثیر تسهیلگری" است که هر سال در هفته جهانی تسهیلگری در ماه اکتبر انجام می شود. پروژه های سازمان ها و گروه هایی که از خدمات تسهیلگری برای دستیابی به تأثیرات مثبت و قابل اندازه گیری استفاده نموده اند توسط ارزیابان مورد سنجش قرار می گیرند و برمبنای امتیازی که کسب می کنند جوایزی در سه سطح پلاتین (سطح اول)، طلا (سطح دوم) و نقره (سطح سوم) به شرکت کنندگان تعلق می گیرد. جایزه اثرات تسهیلگری فرایندی گروه چیست؟ به گزارش بکسیها به نقل از مهر، انجمن بین المللی تسهیلگران، سازمانی مشارکتی و داوطلبانه با اعضایی از بیش از ۶۵ کشور دنیا است که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده است. هدف از فعالیت این انجمن تخصصی معرفی ظرفیت ها و قدرت تسهیلگری در سراسر دنیا می باشد. یکی از برنامه های این انجمن، "جایزه اثرات تسهیلگری فرایندی گروه" است که مراسم آن هر ساله در هفته جهانی تسهیلگری در ماه اکتبر انجام می شود. پروژه های سازمان ها و گروه هایی که از خدمات تسهیلگری برای دستیابی به تأثیرات مثبت و قابل اندازه گیری بهره مند شده اند توسط داوران مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند و برمبنای امتیازی که کسب می کنند، پروژه های برتر و منتخب در سه سطح پلاتین (سطح اول)، طلا (سطح دوم) و نقره (سطح سوم) طبقه بندی شده و جوایزی دریافت می کنند.


1400/08/10
10:03:08
0.0 / 5
883
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد