طبق برآورد وزارت راه و شهرسازی

اعلام اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و متوسط

اعلام اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و متوسط

بکسیها: وزارت راه و شهرسازی، مبلغ اقساط ماهیانه طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درآمد در مناطق مختلف کشور را بین 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون و200 هزار تومان در نظر گرفته و مبلغ اقساط برای گروه های متوسط را بین 2 میلیون و 300 هزار تا 4 میلیون و 200 هزار تومان برآورد کرده است.


به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، ثبت نام ۲ میلیون ۵۰۶ هزار و ۶۳ هزار نفر تا روز ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ در طرح نهضت ملی مسکن از یک طرف گویای تقاضای بالقوه برای مسکن در کشور و از طرف دیگر امیدواری خانوارها برای خانه دار شدن بوسیله این طرح را نشان میدهد. از ۲۰ دی ماه نیز ثبت نام از افراد مجرد بالای ۲۳ سال در این پروژه شروع می شود. در عین حال نمی توان نگرانی اقشار پایین و متوسط جامعه از پرداخت آورده اولیه و اقساط این واحدها را نادیده گرفت.

رقم تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان
چند روز قبل، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ میزان آورده اولیه برای ساکنان شهر تهران را حدود ۱۵۰ میلیون تومان اعلام نمود. مبلغ وام این طرح نیز در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلان شهرهای بیش از یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با حداکثر مدت بازپرداخت ۱۸ سال و طول دوره مشارکت ساخت ۲ تا ۳ سال است.
درباب قیمت تمام شده نیز بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده اند که قیمت واحدها بر طبق نرخ تمام شده خواهد بود که طبیعتا قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد می تواند در نرخ تمام شده تاثیر بگذارد. بنا بر این پرداخت بموقع آورده از طرف متقاضیان در تحویل بموقع و مصون ماندن طرح از تورم های آتی موثر است.

اقشار پایین و متوسط در تهران ماهیانه ۳.۲ تا ۴.۲ میلیون تومان می پردازند
آنطور که از شواهد و قرائن برمی آید وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا نرخ سود تسهیلات برای دهکهای ۴ و ۵ جامعه ۹ درصد و برای دهکهای ۱ تا ۳ که عمدتاً اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند ۵ درصد تعیین شود. با این حساب در تهران برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلون نفر برای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در مراکزاستان برای تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در سایر مناطق شهری برای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در مناطق روستایی برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در این مدل تخصیص یارانه نرخ سود به گروه های کم درآمد رقم اقساط را کاهش داده و پرداخت آنرا برای خانوار توان پذیر می کند.

مبلغ اقساط ماهیانه برای سایر اقشار ۳.۹ تا ۷ میلیون تومان
از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن برای دیگر اقشار جامعه ۱۸ درصد تعیین شده است. بر این اساس در تهران برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی، مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۷میلیون تومان است.
در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. در مراکز استانها برای تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین، در سایر شهرها برای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. در مناطق روستایی برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

متقاضی می تواند در صورت تمایل سود دوران مشارکت مدنی را نیز بصورت اقساطی در طول دوره فروش اقساطی پرداخت کند.

تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن و اقساط ماهانه
از جانب دیگر، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن بصورت انفرادی و زوجین قابل پرداخت می باشد. نرخ سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله خواهد بود. جزییات این بخش نیز شامل موارد زیر است:
اقساط ماهانه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی زوجین در تهران ماهانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی انفرادی در تهران، ماهانه ۳ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان است.
اقساط ماهانه تسهیلات ۳۲۰ میلیون تومانی زوجین در مراکز استان ماهانه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی انفرادی در مراکز استان، ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ میلیون تومان است.
اقساط ماهانه تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی زوجین در سایر شهرها ماهانه ۴ میلیون تومان و اقساط ماهانه تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی انفرادی در سایر شهرها، ماهانه ۲ میلیون تومان است.

قسط نهضت مسکن، کمتر از اجاره بها است
وزارت راه و شهرسازی با مقایسه مبلغ اجاره ماهیانه که مستاجرها پرداخت می کنند، مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را مقرون به صرفه دانسته است. طبق تحلیل این وزارتخانه و با اتکا به اجاره بهای هر مترمربع در شهر تهران در آخر آذرماه ۱۴۰۰ که معادل ۸۴ هزار تومان است، اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در شهر تهران حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. بدین جهت پرداخت اقساط تسهیلاتی برای ساخت مسکن کمتر از هزینه اجاره یک واحد مسکونی جهت زندگی خواهد بود با این تفاوت که پرداخت اقساط منجر به خانه دار شدن خانوار خواهد شد.
با وجود اجاره بها فوق الذکر همین طور تامین هزینه های زندگی، امکان پس انداز برای خانوار وجود نخواهد داشت. با فرض این که خانوار بتواند پس انداز کند، با وجود تورم دو رقمی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و افزایش قیمت مسکن، امکان خرید واحد مسکونی توسط خانوار کاهش خواهد یافت. در صورتی که خرید اقساطی مسکن در حقیقت اتکا به پس انداز آتی است و خیلی زودتر خانوار را به هدف خود می رساند. همین طور با مکانیزیم خانه دارشدن با بهره گیری از تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن در برنامه حمایتی دولت (نهضت ملی مسکن) که اراضی دولتی را مورد استفاده قرار می دهد و هزینه زمین حدودا صفر می شود، طول دوره انتظار خانوار برای خرید مسکن به شدت کاهش خواهد یافت.
همچنین، دریافت تسهیلات مذکور توسط خانوار چه بصورت شخصی و چه در طرح حمایتی دولت منجر به ایجاد مالکیت واحد مسکونی می شود که علاوه بر تامین نیاز اساسی خانوار برای مکان زندگی، یک کالای سرمایه ای و با دوام نیز شمرده می شود و همرا با افزایش قیمت های عمومی، قیمت مسکن بعنوان سرمایه خانوار نیز افزایش می یابد، درحالیکه مبلغ اقساط در ضمن سالهای بازپرداخت تسهیلات (حداکثر ۱۸ سال) ثابت خواهد بود.
با توجه به این که طول دوره ساخت حداقل ۲ تا ۳ سال به طول می انجامد و متقاضی باید بعد از تکمیل واحد مسکونی و تحویل واحد آغاز به پرداخت اقساط کند عملا رقم اقساط محاسبه در فوق از دو تا سه سال آینده شروع خواهد شد. بدیهی است تا آن زمان درآمد ماهانه خانوار نیز تقریباً معادل با تورم افزایش خواهد یافت و پرداخت اقساط برای خانوار توان پذیر شده و فشار پرداخت اقساط کاهش پیدا می کند.
مطابق تحلیل وزارت راه و شهرسازی، بعد از شروع دوران فروش اقساطی و شروع بازپرداخت تسهیلات، مبلغ تسهیلات ثابت باقی می ماند، در صورتیکه درآمد خانوار متناسب با تورم سالانه افزایش خواهد یافت. بدین جهت در دو الی سه سال ابتدایی دوران فروش اقساطی، بازپرداخت تسهیلات ممکنست در بعضی موارد با فشار مالی برای خانوار همراه باشد اما بعد از گذشت دو تا سه سال ابتدایی فروش اقساطی و با افزایش درآمد خانوار، پرداخت اقساط تحمل پذیرمی شود و خانوار تحت فشار نخواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی قبلا اعلام نموده بود که دولت بیشترین کمک یارانه ای را برای تسهیلات گروه های کم درآمد متقاضی طرح نهضت ملی مسکن انجام خواهد داد. دولت برای تامین مسکن گروههای کم درآمد و پشتیبانی از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیلات را در نظر گرفته که وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده هم اکنون مجدانه پیگیر تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد جامعه است.
منبع:

1400/10/18
21:07:48
0.0 / 5
789
تگهای خبر: پروژه , سرمایه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد