وزیر راه و شهرسازی مطرح كرد

پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن

پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن

به گزارش بکسیها وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داده شده تا سهم آورده متقاضیان حتی با افزایش هزینه های ساخت بدون تغییر باقی بماند.


به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، سقف تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون، سایر مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون، دیگر شهرها ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و طول مدت بازپرداخت ۲۰ ساله است.
با عنایت به آن که معمولاً قیمت نهاده های ساختمانی و هزینه های ساخت افزایش می یابد، وزارت راه و شهرسازی برای آن که پروژه ها گرفتار رکود نشود هر از گاهی نرخ ها را تعدیل می کند. هم چنین اخیرا وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن اطلاع داده است.
بنا به نقل از رستم قاسمی، در طرح مسکن مهر قیمت ساخت ثابت لحاظ شده بود و با افزایش قیمت مصالح و دستمرد و هزینه ساخت، سازندگان کیفیت راه اندازی واحدهای مسکونی را کاهش دادند ولی در پروژه نهضت ملی مسکن، قیمت ساخت با عنایت به افزایش هزینه های ساخت تعدیل می شود تا سازندگان مجبور به کاهش کیفیت نشوند. جهت کاهش فشار بر متقاضیان به علت افزایش هزینه های ساخت، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن داده شده است تا سهم آورده متقاضیان حتی با افزایش هزینه های ساخت بدون تغییر باقی بماند.

کلنگ زنی حدود ۴۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: در جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تابحال به تعداد یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحد مسکونی تعریف شده است که از کل واحدهای تعریف شده، عملیات اجرایی بالغ بر ۹۲۸ هزار واحد مسکونی شروع شده است که این پروژه ها در مراحل مختلف پیشرفت از فونداسیون تا نازک کاری هستند و بالغ بر ۴۳۹ هزار واحد مسکونی هم کلنگ زنی شده اند که این واحدها در مراحل دریافت پروانه، تعیین پیمانگار و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک هستند.
قاسمی افزود: از پروژه های شروع شده حدود ۵۷۶ هزار واحد مسکونی در ارتباط با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳ هزار واحد مسکونی در ارتباط با خودمالکین و ۱۵۸ هزار واحد مسکونی در ارتباط با نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستائی هستند.
وزیر راه و شهرسازی همینطور درباره وضعیت تأمین زمین برای واحدهای مسکونی جهت ساخت، اظهار داشت: تابحال به استعداد بالغ بر یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد مسکونی به صورت قطعی، زمین تأمین شده است. به استعداد حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی دیگر هم زمین شناسائی شده است که این اراضی جهت الحاق به محدوده شهرها، تغییر کاربری، ایجاد شهرک های جدید در دستور کار شورای برنامه ریزی استان ها و شورایعالی معماری و شهرسازی کشور است.

برنامه ایجاد ۴۰ شهر جدید در کشور
وی در مورد ساخت شهرهای جدید هم خاطرنشان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن برای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان در شهرها و مناطقی که امکان تأمین زمین در محدوده شهرها و نواحی متصل و پیوسته شهرها وجود ندارد، از ظرفیت ایجاد شهرها و و شهرک های جدید استفاده می شود. در مقطع فعلی ۲۰ شهر جدید موجود است و ایجاد ۴۰ شهر جدید دیگر در دستور کار است که از این تعداد ۴ شهر جدید گلمان، تایناک، گلمان و نایبند در مراحل نهائی ایجاد هستند.
قاسمی اظهار داشت: ایجاد ۴۴ شهرک دولتی جدید در دستور است و در سامانه ستاد شهرک سازی ایجاد ۷۶ شهرک جدید دیگر هم توسط بخش خصوصی درخواست شده است. همچون مسائل و مشکلات شهرهای جدید ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی و ایجاد حمل و نقل و شبکه های ارتباطی بین شهرهای جدید با شهرهای مادر است. در ایجاد شهرها و شهرک های جدید تلاش شده است تا این موارد مد نظر قرار گیرد تا شهرک های جدید احداثی قابلیت سکونت پذیری مطلوب تری داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی همینطور در این برنامه زنده تلویزیونی درباره خصوصیت های طرح نهضت ملی مسکن و تفاوت ها و مزیت های آن نسبت به طرح های قبل همچون مسکن مهر، خاطرنشان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن با صدمه شناسی و بررسی مزایا و معایب و تجارب طرح های قبلی اجرا شده در حوزه مسکن، تلاش شده است تا این طرح، معایب طرح های گذشته را نداشته و واحدهای مسکونی طرح باکیفیت مطلوبی راه اندازی و به متقاضیان مسکن واگذار شود.
وی ادامه داد: در این خصوص تلاش شده تا همزمان با تأمین زمین و آغاز عملیات اجرایی، اطلاعات اراضی تأمین شده به دستگاههای خدمات رسان ارسال می شود تا این دستگاه ها به نحوی اقدام نمایند تا همزمان با بهره برداری واحدها، خدمات مورد نیاز واحدها هم تامین گردد و واحدها قابل سکونت باشند.
وزیر راه و شهرسازی درباره علت تاخیر در تحویل واحدهای باقیمانده طرح مسکن مهر هم خاطرنشان کرد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر حدود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی بوده که از این تعداد صرفاً یک میلیون و ۶۰ هزار واحد مسکونی در زمینهای دولتی اجرا شده است و مابقی در ارتباط با خودمالکین و در زمینهای بخش خصوصی اجرا شده است.
وی افزود: از تعداد کل واحدهای مسکن مهر اجرا شده در زمینهای دولتی، بالغ بر ۹۶۵ هزار واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است و حدود ۹۸ هزار واحد باقیمانده است. از واحدهای باقیمانده اجرا شده در زمینهای دولتی، حدود ۲۸ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و عملیات اجرایی آنها در دست پیگیری است ولی حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی دارای مشکلات حقوقی است و می بایست جهت ادامه روند تکمیل این واحدها، مشکلات حقوقی این واحدها مرتفع شود. از واحدهای تکمیل شده مسکن مهر حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی به علت عدم تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل نشده است.

فقط ۲۳ هزار واحد مسکن مهر وارد نهضت ملی مسکن شد
قاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا از واحدهای باقیمانده مسکن مهر در آمار نهضت ملی مسکن هم آمده است؟ اظهار داشت: صرفاً حدود ۲۳ هزار و ۹۱۶ واحد مسکن مهر جهت تأمین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است که این واحدها هم عمدتا واحدهای فاقد متقاضی دارای درصد پشرفت فیزیکی بسیار پائین هستند.
وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اتمام و بسته شدن پرونده مسکن مهر هم اظهار داشت: تا آخر سال جاری تمامی واحدهای مسکن مهر نیمه تمام و در دست اجرا (فاقد مشکل حقوقی و معارض) تکمیل می شوند و پیگیری های لازم جهت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای تکمیل شده فاقد خدمات هم صورت می پذیرد به نحوی که تا آخر سال خدمات این واحدها هم تأمین و قابل سکونت شوند.
قاسمی افزود: رویکرد اساسی طرح نهضت ملی مسکن این است که با لحاظ فرهنگ حاکم بر سکونت خانوار در شهرهای مختلف کشور بخصوص شهرهای کوچک، در صورت وجود زمین کافی، زمینهای تأمین شده به دو یا سه خانوار واگذار شود و در این رابطه دستورالعمل واگذاری زمین هم در دست تغییر است تا امکان واگذاری زمین به تعداد خانوار کمتر برای متولیان اجرای طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شود.
منبع:

1401/05/05
09:46:13
0.0 / 5
559
تگهای خبر: پروژه , خدمات , دستگاه , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد