معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی كشور:

پوشش ۹۷ درصدی جمعیت روستایی در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه

پوشش ۹۷ درصدی جمعیت روستایی در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه

بكسیها: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی كشور، به اهم عملكرد معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی درچند سال قبل اشاره و جزئیات آنها را تشریح نمود.


به گزارش بکسیها به نقل از مهر، محمد نفریه به کارهای دفتر توانمند سازی در دولت یازدهم و دوازدهم اشاره نمود و اظهار داشت: به استناد ماده یک قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، تعیین نوع و شدت معلولیت افراد بر عهده کمیسیون پزشکی توانبخشی سازمان است. این کمیسیون تلفیقی از متخصصان و کارشناسان گروه های توانبخشی در رابطه با سلامت و گروه های پزشکی است که تعیین نوع و شدت معلولیت را مطابق طبقه بندی بین المللی عملکرد، معلولیت (کم توانی) و سلامت برعهده دارد. وی ادامه داد: هم اکنون این کمیسیون در سه سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل می شود و متناسب با نوع معلولیت (کم توانی)، تعداد و ترکیب اعضای آن تعیین می شود. تحت پوشش قرار گرفتن ۹۷ درصد از جمعیت روستایی کشور در برنامه CBR معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در ادامه به توانبخشی مبتنی بر جامعه روستایی اشاره نمود و بیان داشت: توانبخشی مبتنی بر جامعه "CBR "یک استراتژی در درون برنامه توسعه جامعه برای توانبخشی، کاهش فقر، برابر سازی فرصت ها و تلفیق اجتماعی همه افراد معلول " و ارتقای اجرایی برنامه" CBR " بوسیله کوشش های مشترک خود افراد معلول و خانواده های آنان، سازمان ها و جوامع، و خدمات اجتماعی، شغلی، آموزشی و بهداشتی مرتبط به بخش دولتی و غیردولتی و دیگر خدمات است. بگفته نفریه، ماتریسCBR که در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان جهانی بهداشت تهیه شده است شامل پنج مؤلفه کلیدی از جمله؛ سلامت، آموزش، معاش، اجتماعی و توانمندسازی است که در هر یک از این مؤلفه ها پنج جزء وجود دارد. وی افزود: چهار مؤلفه اول مربوط به بخش های توسعه کلیدی است، که بیان کننده تمرکز رویکرد چندبخشی در CBR است. آخرین مؤلفه مربوط به توانمندسازی فرد معلول، خانواده آنان، و جامعه است که مبنایی برای حصول اطمینان از دسترسی افراد معلول به تمام بخش های توسعه و بهبود کیفیت زندگی و لذت بردن از حقوق بشر است. وی اشاره کرد: این برنامه که از سال ۱۳۷۴ در کشور شروع شده حالا قسمتی از برنامه ششم توسعه کشور است که تابحال توانسته ۹۷ درصد از جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش قرار دهد. بگفته معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، هر ساله حدود ۴۸۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش این برنامه، خدمات مختلفی را در زمینه سلامت، آموزش، معاش، کارهای اجتماعی و توانمند سازی برای افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی با کمک بخش های دولتی و غیر دولتی و اعضای جامعه دریافت می کنند. وی بیان داشت: در سالهای اخیر کوشش برای توسعه و اجرای CBR بیشتر در مناطق روستایی متمرکز بوده است اما از آنجایی که افراد دارای معلولیت که در مناطق کم درآمد و پر جمعیت شهری زندگی می کنند (حاشیه شهرها) اغلب به خدمات توانبخشی دسترسی ندارند، بدین سبب اجرای CBR در مناطق شهری و برمبنای تکلیف برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۷ در ۵ استان و ۲۵ شهر محروم شروع شد. این برنامه خدمات مختلفی را در زمینه سلامت، آموزش، معاش، کارهای اجتماعی و توانمند سازی برای افراد دارای معلولیت در مناطق شهری به ویژه حاشیه شهر ها و شهر های محروم فراهم می آورد. نفریه تصریح کرد: این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت و توانمندی های جسمانی، روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت ساکن روستا طراحی شده و شامل مراحل زیر است: مرحله اول، شامل ظرفیت سازی و شبکه سازی است. در این مرحله بعد از انتخاب منطقه مورد نظر، آموزش مجریان طرح، شناسایی امکانات و تجهیزات ورزشی عمومی منطقه اجرای طرح، شناسایی افراد دارای معلولیت مشارکت دهنده در طرح و همین طور ایجاد ارتباط با افراد، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و افراد داوطلب جهت همکاری در برگزاری طرح صورت می گیرد. مرحله دوم، شامل آموزش مقررات رشته های ورزشی به افراد دارای معلولیت و انجام تمرینات به صورت تلفیقی و گروهی با اعضای خانواده و یا دوستان در یک بازه زمانی سه ماه است. این مرحله که بخش اصلی طرح می باشد، با هدف فراگیرسازی اجتماعی و رفع تبعیض، افزایش مشارکت فرد دارای معلولیت در عرصه های اجتماعی، انجام کارهای گروهی، یادگیری انجام کارهای منظم و افزایش اعتماد بنفس و عزت نفس افراد دارای معلولیت انجام می شود. مرحله سوم، شامل برگزاری جشنواره ورزشی و بازی های بومی محلی در سطح بخش یا شهرستان است. در این مرحله برمبنای امکانات موجود، بین افراد دارای معلولیت مشارکت کننده در طرح متناسب با رشته های ورزشی تمرین شده رقابت صورت می گیرد. تشکیل صندوق های خرد محلی برای افراد دارای معلولیت با هدف توانمندسازی و ظرفیت سازی آنها معاون امور توانبخشی در ادامه به تشکیل صندوق های خرد محلی برای افراد دارای معلولیت در برنامه CBR اشاره نمود وگفت: برنامه تشکیل صندوق های خرد محلی برای افراد دارای معلولیت با هدف توانمندسازی و ظرفیت سازی آنان تهیه شده است، تا با ایجاد دسترسی به منابع مالی لازم، سطح معیشت و درآمد افراد دارای معلولیت ارتقا یابد. وی ادامه داد: ایجاد صندوق های خرد محلی برای افراد تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه مستلزم همکاری سازمان بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید و مجری (بخش غیر دولتی) است که مطابق با تفاهم نامه مشترک فعالیت می نمایند. وی یادآورشد: اجرایی برنامه در مرحله اول بر پایه تشکیل گروههایی متشکل از افراد دارای معلولیت است. در مرحله دوم سپرده گذاری و پس اندازهای خرد توسط اعضا شروع می شود، همین طور مبالغی از طرف سازمان بهزیستی بعنوان مشوق به صندوق تعلق می گیرد. طی این مرحله پس انداز اعضا، در مورد چگونگی راه اندازی یک کسب و کار کوچک به صورت فردی و یا گروهی آموزش می بینند. در مرحله سوم، بعد از چند ماه پس انداز (۳ تا ۶ ماه) اعضا سرمایه لازم برای اعطای تسهیلات را کسب می کنند، در مرحله چهارم هم اعطای تسهیلات در چارچوب اعتبارات خرد به اعضای واجد شرایط صورت می گیرد تا در نهایت اعضا باید بتوانند تسهیلات دریافتی را صرف یک فعالیت درآمدزا کنند. معاون امور توانبخشی در ادامه به طرح توانمندسازی افراد دارای اختلال بینایی، اختلال شنوایی، لطمه نخاعی و سالمندان اشاره نمود وتصریح کرد: در این طرح تلاش می شود تا فرد معلول، مهارت ها و آموزش های لازم را جهت غلبه بر محدودیت ها و استفاده بهینه از سایر ظرفیت های جسمی، روانی و اجتماعی خود کسب کرده تا با استقلال و خودباوری، در راه احیا حقوق خویش گام بردارد. وی اظهار داشت: این طرح بر خدماتی متمرکز شده و طیفی از مداخلات راشامل شود که یک فرد دارای معلولیت با کمترین سطح مشارکت، در آخر فر آیند توانمندی به فردی مبدل شود که موفق شده توانمندی های بالقوه خودرا بالفعل کند، همین طور سطحی از مشارکت راکه متناسب با سطح لطمه و معلولیت وی است را تجربه کرده و بتواند حقوق فردی و اجتماعی خودرا مطالبه کند. در نتیجه افراد دارای اختلال بینایی یا شنوایی که بر طبق نظر کمیسیون پزشکی توانبخشی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت، شدت معلولیت متوسط و بالاتر داشته باشد یا لطمه نخاعی یا سالمندی وی تأیید شود به مدت یک سال از خدمات طرح بهره مند می شود. اجرای طرح توانمند سازی ضایعه نخاعی در ۲۹ استان در سال گذشته معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی بیان داشت: در سال ۹۸ طرح توانمند سازی ضایعه نخاعی در ۲۹ استان، طرح توانمندسازی سالمندان در ۱۹ استان، طرح توانمند سازی افراد دارای اختلال بینایی در ۶ استان و طرح توانمندسازی افراد دارای اختلال شنوایی در ۴ استان اجرا شد. نفریه به فعالیت دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی اشاره نمود و راه اندازی سامانه غربالگری و تشخیص اختلال طیف اتیسم در سطح کشور، آغاز پرداخت الکترونیک کمک هزینه (یارانه)، ایاب و ذهاب و تغذیه مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی، پرداخت متمرکز کمک هزینه لوازم بهداشتی به کلیه افراد ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان، راه اندازی مراکز روزانه آموزشی توانبخشی چند معلولیتی در مناطق محروم، پشتیبانی شغلی افراد دارای معلولیت، برگزاری اولین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت، اجرای طرح تحلیل وضعیت کودکان دارای معلولیت با همکاری صندوق کودکان ملل متحد و دستگاه های مسئول وارائه خدمات توانبخشی ازراه دور به افراد دارای معلولیت را همچون اقدامات این دفتر ذکر کرد. وی همچنین، بهره مندی از تکنولوژی در امتداد تقویت دولت الکترونیک در پرداخت کمک هزینه مراکز توانبخشی، تحقق سیاست کوچک سازی مراکز شبانه روزی با ایجاد و توسعه خانه های افراد دارای معلولیت و سالمندان، ایجاد ۱۰۳ خانه حمایتی افراد دارای معلولیت با اارائه خدمات به روشی نظام دار و هدفمند در محیط مشابه منازل عادی و ایجاد بستر مناسب جهت آموزش و توانمند سازی و پوشش حق پرستاری افراد دارای لطمه نخاعی به تعداد ۲۷ هزارو ۲۱۷ نفررا از دیگر برنامه ها و اقدامات این معاونت دانست. معاون امور توانبخشی در ادامه، افزایش بعد خانوار افراد دارای معلولیت دریافت کننده مستمری از سازمان به تعداد ۱۷۶ هزار خانوار، توسعه بهره مندی از کمک هزینه معیشت با پوشش بیش از ۸۰۰ هزار خانوار، بهره مندی ۱۴ هزار و۴۵۱ نفر افراد مجهول الهویه مقیم مراکز شبانه روزی از کمک هزینه درمان و نگهداری، پوشش ۵۱ هزار فرد دارای معلولیت واجد شرایط دریافت خدمات مراکز شبانه روزی توانبخشی، تقویت و توسعه برنامه های خانواده محور با پوشش ۳۶ هزارو ۵۰۰ نفر از گروه هدف پشت نوبت مراکز شبانه روزی و پوشش ۱۹۰ هزارو ۲۷۹ نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد از کمک هزینه معیشت موضوع ماده ۲۷ قانون پشتیبانی از حقوق افرد دارای معلولیت را همچون اقداماتی ذکر کرد که در سال های گذشته از طرف این معاونت انجام شده است.


منبع:

1399/06/05
12:45:28
5.0 / 5
1508
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد