آرشیو مطالب : رایانه


آغاز لیگ نوروزی ورزش های كامپیوتری و الكترونیكی

آغاز لیگ نوروزی ورزش های كامپیوتری و الكترونیكی

نحوه اقدام برای شكایت كلاهبرداری

نحوه اقدام برای شكایت كلاهبرداری

بیاتیان باز هم سرپرست شهرداری اراك شد

بیاتیان باز هم سرپرست شهرداری اراك شد

آموزش حسابداری غیرحضوری

آموزش حسابداری غیرحضوری

نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال تحقق است

نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال تحقق است
مظاهریان در بازدید از پروژه های محلی منطقه 16 عنوان كرد:

مردم محوری شاخص اصلی برای سنجش پروژه های محله ای

مردم محوری شاخص اصلی برای سنجش پروژه های محله ای
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد