رییس كل دادگستری استان تهران:

زندانیان بیمار را باید متفاوت از سایر زندانی ها دانست

زندانیان بیمار را باید متفاوت از سایر زندانی ها دانست

بکسیها: رییس کل دادگستری استان تهران درباره زندانیان مبتلا به برخی امراض جسمی، روحی و روانی گفت باید کوشش کرد با بهره گیری از تاسیسات ارفاقی زمینه آزادی افرادی که منع قانونی ندارند، برقرار شود.


به گزارش بکسیها به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز دوشنبه در نشست شورای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان با اشاره به لطمه های موجود در زمینه زندان بر لزوم پیگیری بموقع درخواست های زندانیان تاکید نمود. وی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه در زمینه زندان از اهمیت ویژه ای برخوردارست که عمدتا برمبنای بررسی و پیگیری درخواست ها و مشکلات زندانیان است. هشدار درمورد فرار احتمالی صاحبان نفوذ از مجازات
رییس کل دادگستری استان تهران نسبت فرار احتمالی صاحبان نفوذ از مجازات با تمارض به بیماری هشدار داد و اظهار داشت: ممکنست افرادی با تمارض و ادعای مبتلاشدن به برخی بیماریها در صدد سوءاستفاده از گواهی پزشکی بعنوان ابزاری برای فرار از مجازات و کیفر باشند بدین سبب باید نسبت به این مساله حساسیت داشت و مراقب بود تا افراد سودجو از این ترفند استفاده نکنند و در مقابل، باید نسبت به افراد بیمار و اشخاصی که بیم سرایت بیماری به آنها وجود دارد، مراقبت کرد. القاصی مهر پیش گیری از مشکلات حوزه زندان را در گروی عمل به وظایف در مقابل زندانیان و اهتمام در پیگیری تکالیف مندرج در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری و استفاده از تاسیسات ارفاقی دانست. رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نسبت به تکالیف و وظایف قانونی خود در مقابل زندانیان اهتمام داشته باشیم و این وظایف و تکالیف بموقع و بدون وقفه دنبال و پیگیری شود از خیلی از مشکلات پیشگیری خواهد شد. القاصی مهر با اعلان اینکه اساس کار این است که همه ما نسبت به حوزه زندان و زندانیان حساس باشیم، اضافه کرد: هر قاضی و مقام قضایی باید نسبت به زندانی و خانواده وی حساس باشد. رییس کل دادگستری استان تهران بر لزوم حساسیت، مسئولیت پذیری و مطالبه گری دادستان ها، روسای حوزه های قضایی و مسئولان زندان ها نسبت به زندانیان بیمار اصرار کرد و در عین حال استفاده از ظرفیت کمیسیون عفو دراین زمینه را یاد شده قرار داد. القاصی مهر اشاره کرد: ریاست قوه قضاییه نسبت به موضوع سلامت زندانیان، حساسیت دارند، نگران هستند و دغدغه دارند بدین سبب ما نیز باید در این راه خودرا نسبت به موضوع سلامت زندانیان حساس و مسئول بدانیم. وی موضوع بازدید قضات از زندان ها را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: معتقدم اگر هر روز به زندان سر بزنیم و همه قضات هر روز در زندان حضور داشته باشند، کم است برای اینکه تعداد زندانیان از یک طرف و لزوم بررسی درخواست های آنان به نحو کارشناسی از جانب دیگر، نیازمند صرف وقت مناسب می باشد. رییس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه ممکنست در اجرای کیفر و مجازات شرایط فرد تغییر یابد، اضافه کرد: لازم است در هر مقطع و شرایط با فرد زندانی ملاقات و وضعیت او را بررسی کرد و برمبنای وضعیت، درباب وی تصمیم گرفت. از بازدید تشریفاتی از زندان ها پرهیز شود
وی در عین حال بر لزوم پرهیز از بازدید تشریفاتی از زندان ها اصرار کرد و اظهار داشت: بازدید تشریفاتی هیچگاه تاثیر و ثمره ای در پی نخواهد داشت بدین سبب قضات باید از بازدید تشریفاتی از زندان پرهیز کنند و از نزدیک مشکلات و مسائل زندانیان را مورد رصد و پیگیری قرار دهند. القاصی مهر با اعلان اینکه سرکشی و بازدید از زندان باید جزو برنامه های دوره ای و هفتگی قضات باشد، گفت: در بازدیدهای گوناگونی که از زندان داشتیم، توانستیم نگرش و نگاه قضات را نسبت به زندان و زندانی تغییر داده و زمانی که قضات با زندانیان و یا خانواده های آنها مواجه گشتند، نگاه آنها نسبت به قبل مقوله زندان و زندانی بیش از پیش گرفتار تغییر شد. رییس کل دادگستری استان تهران لازمه اعمال و فرهنگ سازی سیاست های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری را حضور میدانی قضات در داخل زندان ها دانست و اظهار داشت: تا آن زمان که همکاران در زندان ها حضور محسوس نداشته باشند، کارکرد اصلاحی زندان برای آنها نمود پیدا نخواهد کرد. «تسریع در تصمیم گیری» و «نظارت مستمر و همه جانبه» دو شاخص مهم در مورد متهمان تحت قرار
القاصی مهر بر لزوم توجه خاص و ویژه به متهمان تحت قرار اصرار کرد و اضافه کرد: متهمان تحت قرار همچون زندانیان بلاتکلیفی هستند که هنوز وضعیت آنها مشخص نیست؛ بدین سبب نسبت به این افراد دو مولفه و شاخص «تسریع در تصمیم گیری» و «نظارت مستمر و همه جانبه» مورد تاکید است. وی با اشاره به حساسیت قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به متهمان تحت قرار اظهارداشت: در مواردی بعضاً شاهد می باشیم که فرد برای مدت طولانی تحت مقرر است و یا پس از آن که برای پرونده زندانی دار کیفرخواست صادر شده، دیر تعیین وقت می شود یا بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده در دادگاه تجدیدنظر به زودی تعیین تکلیف نمی گردد یا حتی در دادسرا بعضاً شاهد می باشیم که متهم به لحاظ این که پرونده تکمیل نیست یا همدست وی دستگیر نشده و تحقیقات طولانی شده، این امر سبب می شود که فرد برای مدت زمان طولانی تحت قرار باشد. تاکید بر پایش وضعیت متهمان
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم ایجاد حساسیت نسبت به متهمان تحت قرار اظهار داشت: دراین زمینه با تکمیل کاربرگ پیش بینی شده و ایجاد بانک اطلاعاتی مشخص می شود که متهم از چه زمانی و در کدام مرجع تحت مقرر است و اگر زمان تحت قرار بودن متهم نامتعارف است، سریعاً موضوع پیگیری و بررسی شود؛ و این اقدام درباب تک تک زندانیان تحت قرار صورت می گیرد. وی بر استمرار پایش وضعیت زندانیان تحت قرار اصرار کرد و اضافه کرد: درباب موارد بازداشت طولانی باید از طرف مسئولان قضایی پیگیری به عمل آید و از قاضی مربوطه توضیح خواسته شود برای اینکه لازمه نظارت مستمر و کامل بر مجموعه زندان ها و فرآیندها، پایش وضعیت متهمان تحت مقرر است. القاصی مهر لزوم بهره گیری از «تاسیسات ارفاقی» نسبت به زندانیان واجد شرایط را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: زمانی که فردی محکوم و به زندان اعزام می شود، به مفهوم این نیست که دیگر نسبت به او تکلیفی نداریم بلکه کار ما در رابطه با او شروع شده برای اینکه فردی که محکومیت به حبس دارد، ممکنست تا اختتام آن مدت برمبنای ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون نیازمند اتخاذ تصمیم های مناسب و جدید برمبنای احوالات فرد در ضمن زمان باشد. وی اشاره کرد: ضرورت دارد که ما بعنوان فرد مسئول در مقابل زندانی، وضعیت فرد زندانی را مستمرا و مرتباً مورد رصد و پیگیری قرار دهیم و برمبنای شرایط او، در صورت امکان از تاسیسات ارفاقی لازم درباب فرد زندانی استفاده نمائیم. القاصی مهر با اشاره به محکومان به قصاص بلاتکلیف اشاره کرد: دراین زمینه خیلی از افراد بلاتکلیف مانده اند که یا توان تودیع وثیقه را ندارند و یا اولیای دم در پرونده آنها شناسایی نشده است بدین سبب ضرورت دارد که نسبت به این مساله اهتمام ویژه ای داشته باشیم. رییس کل دادگستری استان تهران با تبریک مجدد انتصاب حیات الغیب بعنوان مدیرکل زندان های استان تهران اظهار داشت: برخی زندان ها کانون هدف دشمن برای فضاسازی و ادعاهای دروغین حقوق بشری است و باید توجه داشت که امروز هیچ جا مانند زندان مورد هدف دشمن نیست بدین سبب نظارت بر مجموعه زندان دارای اهمیت است و امیدواریم آقای حیات الغیب با اهتمامی که دارند وضعیت زندان های استان تهران را ارتقاء ببخشند. لزوم دقیق بودن آمارها برای برنامه ریزی درست و مبتنی بر واقعیات
در ادامه این جلسه، مسعود ستایشی قائم مقام دادگستری کل استان تهران اظهار داشت: با اقداماتی که از دیرباز در زمینه زندان صورت گرفت، قدم های موثری برداشته شده اما این اقدامات به لحاظ جمعیت کیفری و تعداد ورودی ها کافی و مطلوب نمی باشد. قائم مقام دادگستری کل استان تهران بر لزوم دقیق و متقن بودن آمارها در جلسات ستاد کاهش جمعیت کیفری گفت: باید توجه داشت که اگر آمارها دقیق نباشد امکان برنامه ریزی درست و مبتنی بر واقعیات وجود نخواهد داشت. وی با اعلان اینکه در زمینه زندانیان بیمار کارهای بسیار عالی و جهادی صورت گرفته اضافه کرد: دراین زمینه موفق شدیم تا در سنوات ماضی عده زیادی از زندانیان بیمار را تعیین تکلیف نماییم. ستایشی با تشریح آمار متهمان موجود در زندان های استان تهران اشاره کرد: اگر آمار دقیق باشد، خواهیم توانست وضعیت را به خوبی پایش، نظارت و کنترل نماییم. ارائه برنامه زمان بندی به قضات دادسرا برای بازدید از زندان ها
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه بر لزوم بازدید مستمر قضات دادسرا از زندان ها اصرار کرد و اظهار داشت: دراین زمینه در دادسرا به همکاران، برنامه زمان بندی ارایه داده ایم تا بازدیدها طبق این برنامه صورت گیرد. وی اشاره کرد: بر طبق این برنامه مشخص شده که در چه روزی دادیاران، دادرسان و بازپرسان باید بصورت حضوری و یا الکترونیکی از زندان ها بازدید نمایند. صالحی بر لزوم فراهم کردن زیرساخت های لازم برای بازدید الکترونیکی، ملاقات الکترونیکی با خانواده های زندانیان، دادرسی الکترونیک و پابندهای الکترونیک اصرار کرد و اظهار داشت: در یکسال گذشته به بالای هشت هزار زندانی در استان مرخصی اختتام حبس اعطاء شده است. وی بر لزوم ارائه آموزش های حقوقی لازم به مددکاران زندان اصرار کرد و اضافه کرد: مددکاران زندان باید به تکالیف خود مسلط باشند تا با بند تحت نظر خود ارتباط موثر و کیفی داشته باشند. در ادامه این جلسه، حشمت الله حیات الغیب آماری از وضعیت جمعیت کیفری استان تهران ارائه داد و وضعیت متهمان تحت قرار در زندان ها را تشریح نمود. سید محمد تقوی رییس دادگاه عمومی و انقلاب نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم حساسیت نسبت به وضعیت زندانیان اضافه کرد: همکاران ما نسبت به این که فرد حتی یک شب بی جهت در زندان باشد، حساسیت دارند. در ادامه این جلسه، سایر حاضرین پیرامون مسائل مطروحه بحث و تبادل نظر کردند. رییس کل دادگستری استان تهران بعد از استماع اظهارات حاضران ضرورت استفاده از دادرسی الکترونیک را تصریح کرد و اظهار داشت: به همه حوزه های قضایی سراسر استان تهران در بخشنامه ای نسبت به استفاده از دادرسی الکترونیک و پرهیز از اعزام افراد از زندان در صورت عدم ضرورت تاکید خواهد شد. دستور رییس کل دادگستری استان تهران برای حل نقصها فنی
القاصی مهر مقرر کرد تا ظرف دو هفته یک تیم فنی با محوریت فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران تشکیل و با همکاری زندان، قائم مقام دادگستری و دادستان تهران نقصها فنی در اسرع وقت مرتفع شود. رییس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه ۴۳ درصد از زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، اظهار داشت: باتوجه به نوع جرایم این افراد و عدم وجود ضرورت درباب اعزام آنها به مراجع قضایی، لازم است از ظرفیت های الکترونیکی موجود برای رسیدگی به پرونده های این افراد استفاده گردد. موجبات بازداشت برای محاکم و دادگاه ها تبیین شود
وی با تاکید بر لزوم تبیین موجبات بازداشت برای محاکم و دادگاه ها اظهار داشت: باید توجه داشت در مورد فردی که در زندان است، شرایط بازداشت فراهم نیست. القاصی مهر بر ضرورت تنظیم بخشنامه ای برای انجام منظم بازدید از زندان ها اصرار کرد و اضافه کرد: به همه حوزه های قضایی تاکید خواهد شد تا بصورت هفتگی و ماهانه از همه زندان ها و بندها با شرایط اعلام شده و به شکل میدانی و چهره به چهره از زندان و زندانیان بازدید و ملاقات داشته باشند و از همه حوزه های قضایی خواسته خواهد شد تا برنامه های بازدید و ملاقات خودرا جهت نظارت اعلام کنند. رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت افزایش ایجاد اشتغال برای زندانیان گفت: لازم است تا کارگروهی توسط مسئولان زندان ها و با همکاری و همراهی قضات ایجاد شود تا ضمن شناسایی افراد واجد شرایط، نسبت به معرفی این افراد به شورای طبقه بندی اقدام نمایند تا نسبت به ایجاد اشتغال برای افراد دارای شرایط اقدام گردد. وی ضرورت توجه به خانواده های زندانیان و کوشش برای حل مشکلات آنها را تصریح کرد و اظهار داشت: درباب ملاقات الکترونیک بررسی های لازم صورت گیرد تا شرایط ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانواده های آنها با رعایت مسائل فنی محقق شود و ابزار لازم برای این مساله فراهم گردد برای اینکه عملیاتی سازی ملاقات های الکترونیک هم برای زندان، هم برای زندانی و هم خانواده وی اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.


منبع:

1400/11/26
11:32:01
0.0 / 5
720
تگهای خبر: آموزش , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد