اسامی 21 متهم حادثه متروپل

اسامی 21 متهم حادثه متروپل

بکسیها: به گزارش بکسیها، جزئیات حکم ۲۱ متهم پرونده حادثه متروپل اعلام گردید.به گزارش بکسیها به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، ساختمان ۱۰ طبقه متروپل واقع در آبادان خیابان امیری در تاریخ ۲ خرداد سالجاری فروریخت و برخی از هموطنان در این حادثه جان خویش را از دست دادند.
بلافاصله بعد از این حادثه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.
قاضی القضات به معاون اول دستگاه قضایی دستور داد که نسبت به اتمام سریع تر تحقیقات در مورد حادثه متروپل آبادان پیگیری های لازم را انجام دهد تا پرونده هر شخص به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده مطابق قانون تکمیل شود.
همچنین دادستان کل کشور به سبب اهمیت مبحث ضمن دستور به دادستان مرکز استان خوزستان به منظور تسریع در رسیدگی و نظارت بر پرونده، نمایندگان ویژه ای را از دادستانی کل کشور مأمور به انجام تحقیقات و تهیه گزارش جامع از تمامی جوانب این حادثه کرد که گزارش این حادثه در ۳۰ صفحه تهیه و در اختیار رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.
۳۰ تیرماه کیفرخواست پرونده حادثه متروپل با ۲۱ متهم صادر و به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی ارجاع داده شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده در ۲ جلسه در ۱۰ و ۱۱ مرداد برگزار و اظهارات اولیای دم پرونده و دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها استماع شد.
روز سه شنبه ۸ شهریور ماه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از احکام صادره برای متهمان این پرونده اشاره نمود.
براساس حکم صادر از جانب شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز، تمام ۲۱ متهم پرونده به افترا قتل شبه عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی ساختمان منتهی به قتل ۴۳ نفر (۳۶ مرد و ۷ زن) و مصدومیت ۱۳ نفر به ۳ سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت گذشته و انتشار محکومیت قطعی از راه رسانه ملی محکوم شدند.
جزئیات دیگر احکام متهمان پرونده به شرح ذیل است:
۱- امین تقوی فر فرزند عبدالامام بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر به ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان دو و نیم درصد به منظور پرداخت دیه به اولیای دم متوفیان و مصدومان حادثه در حادثه مقصر شناخته شده است.
۲- امیراسماعیلی وردنجانی فرزند محمدعلی بعنوان نماینده فنی و عامل کنترل پروژه از سوی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همینطور وی به میزان دو و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۳- عبدالرضا نادریانفر فرزند حریش بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۴- سعید پارسافر فرزند بشیر بعنوان طراح و مشاور سازنده ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۵- محمد قنبر دزفولی فرزند محمدحسن بعنوان طراح و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۶- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم، شهردار سابق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۷- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی بعنوان شهردار وقت آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۸- علیرضا بازافت فرزند غلامرضا بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۹- عیسی محمدپور فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۰- خرم مولایی سفید دشتی فرزند امان الله بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۱- فرهاد میاحی فرزند لازم بعنوان مدیر وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۲- مهدی ذوقی فرزند محمود بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۳- محمد حویزاوی فرزند مجید بعنوان شهردار اسبق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۴- فریبرز دائم الذکر فرزند هرمز بعنوان مسئول وقت معاونت شهرسازی و ساختمان منطقه یک شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۵- علیرضا بچاری فرزند مرداو بعنوان سرپرست وقت شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۶- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۷- امید طه زاده فرزند عبدالامام بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۸- آقای سید جمال الدین موسوی فرزند سیدابوالحسن بعنوان مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۱۹- محسن وزیری قنات نوئی فرزند مراد بعنوان طراحی و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۲۰- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
۲۱- محمد خواجه پور فرزند ابراهیم بعنوان ناظر وقت سازه به ۲ سال منع اشتغال به حرفه در رابطه با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و عرضه هرگونه خدمات مرتبط و..) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همینطور وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.
همچنین برپایه حکم صادره از جانب دادگاه ۷۵ درصد دیات توسط ورثه مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمد حسن پرداخت خواهد شد.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.


منبع:

1401/06/10
10:25:50
0.0 / 5
414
تگهای خبر: پروژه , خدمات , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان بکسیها
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد