وزیر راه و شهرسازی:

پرپر شدن مردم را در زلزله بم دیدم

پرپر شدن مردم را در زلزله بم دیدم

به گزارش بکسیها، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از نزدیک پرپر شدن مردم را در زلزله بم که اتفاق نامبارکی بود شاهد بودم که هیچوقت از ذهن مردم بم و مردم ایران پاک نخواهد شد. در آن حادثه بیشتر از 34 هزار نفر جان خویش را به سبب انجام ندادن تمهیداتی که می شد پیشتر انجام داد از دست دادند.


به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز ۵ دی ماه مصادف با سالروز زلزله بم و روز ایمنی و کاهش مخاطرات طبیعی در آیین پایانی پویش بزرگ «بم سفیر نوسازی برای ایران قوی» به بیان قسمتی از برنامه ها و سیاست های وزارتخانه درباب مسکن و ساماندهی بافت های ناکارآمد پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری حادثه تلخ زلزله بم در ۵ دی ماه ۱۳۸۲ و مسئولیتی که همزمان در شهرداری تهران داشت و از نزدیک به عنوان گروههای امدادرسانی در محل حادثه حضور بهم رسانده بود، اظهار داشت: از نزدیک پرپر شدن مردم را در زلزله بم که اتفاق نامبارکی بود شاهد بودم. این حادثه هیچوقت از ذهن مردم بم و مردم ایران پاک نخواهد شد و علو درجات برای تمامی درگذشتگان زلزله بم را از خدا می خواهم. در آن حادثه بیش از ۳۴ هزار نفر جان خودرا به سبب انجام ندادن تمهیداتی که می شد قبل تر انجام داد از دست دادند. بدین سبب باید با درس گرفتن از این حادثه جلوی خسارات بزرگ را بگیریم که هنوز این اتفاق بطور محقق نشده است.
وی اظهار داشت: اجلاس "سفیران نوسازی بم برای ایران قوی" یک حرکت و نمادی قابل توجه است. پس از زلزله بم بخش عمده ای از ساختمان های ویران شده از نو راه اندازی شد و نوسازی و بهسازی شد که این حرکت باید الگویی برای سایر نقاط کشور بشود تا بدانیم که حادثه بم حادثه ای دور نیست و می تواند در سایر نقاط کشور نیز حادث شود و باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه مناسب در همکاری مردم و مسئولان صورت گیرد.
بذرپاش با اشاره به رخداد زلزله طبس در سالهای قبل از زلزله بم و حادثه های مشابه در سالهای پس از آن اشاره کرد: باید اقدامات پیشگیرانه در سرلوحه کارها و فعالیت ها قرار بگیرد تا شاهد تکرار این تجربیات تلخ نباشیم.

نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار همیشه در دستور کار باشد
وزیر راه و شهرسزای با تأکید بر این که هیچوقت برای تجریه گرفتن و تجربه آموختن دیر نیست، توضیح داد: بازسازی بم به عنوان حرکتی نهضتی و اجتماعی بسیار امر خوبی است و لازم است حرکت نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار به عنوان نهضت و حرکتی پایدار همیشه در دستور کار باشد و تا وقتی که حتی یک بافت ناپایدار شهری نداشته باشیم این کار باید ادامه یابد.
عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار داشت: نقطه رهایی اینکار و حرکت جنبشی این است که در تمامی محافل بتوانیم این مساله را مطرح نماییم که با شروع و ادامه این نهضت دیگر بافت فرسوده ای در کشور نداریم و بتوانیم تصریح نماییم که این حرکت به سرانجام خود رسیده است.

جبران عقب ماندگی های بخش مسکن با تقویت و تسریع نوسازی بافت های فرسوده
بذرپاش در ادامه سخنان خود اشاره کرد: نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد می تواند سهم قابل توجهی در تولید مسکن داشته باشد که این مساله باید مورد توجه و تاکید باشد همچنانکه قانونگذار و دولت نیز برای ما این مساله را تکلیف کرده است و نیاز بازار و جامعه تولید مسکن و جبران عقب ماندگی ها و نیاز انباشته ای است که سالهای سال به وجود آمده است. این نیاز انباشته مسکن و عقب ماندگی ها منجر گردید تا خصوصاً در کلانشهرها سبب افزایش قیمت باشیم که باید هرچه زودتر جبران شود.

تقویت تولید مسکن در بافت های فرسوده با نوسازی و بهسازی
وی افزود: ما از مسیرهای مختلفی این مساله را دنبال می نماییم که یکی از حوزه های تمرکز ما تولید مسکن در بافت های فرسوده و ناپایدار شهری و روستایی است. یکی از روش های تولید مسکن که هم سهل الوصول ترین روش است و هم مشکلات روش های دیگر را ندارد تولید مسکن در همین بافت هاست که داری خدمات زیربنایی و روبنایی مناسب هستند که با نوسازی دنبال خواهد شد. بدین معنا تولید مسکن در این بافت ها هم هزینه کمتری برای کشور بدنبال دارد و هم سریعتر به تولید مسکن و انتفاع مردم منجر می شود.

رونق نوسازی علاوه بر جبران عقب ماندگی های مسکن منجر به نجات جامعه خواهد شد
بذرپاش تقویت تولید مسکن در بافت های فرسوده را با نوسازی و بهسازی را به عنوان مزیت اصلی است برشمرد و توضیح داد: تولید مسکن در بافت های فرسوده کمک کننده به نهضت ملی تولید مسکن مردمی است و توجه به بافت های فرسوده می تواند تسریع و محقق کننده این مهم باشد. همین طور باید توجه داشته باشیم که نوسازی بافت های فرسوده و استفاده از این بافت ها برای تولید مسکن مقاوم و پایدار منجر به نجات جامعه خواهد شد.

نوسازی بافت های فرسوده در گرو عزم ملی و استانی و همکاری همه دستگاه هاست
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مرگ عزیزان در حوادث طبیعی همچون زلزله تکان دهنده است و چنانچه بخواهیم این اهمیت را در برنامه ها و اقدام ها نشان بدهیم باید همگی در این راه خدمت رسانی نماییم و یادمان باشد که اینکار فقط وظیفه دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه عزم ملی را در تمامی عرصه ها می طلبد. بدین معنا تمامی استانداران و فرمانداران در این مورد وظیفه دارند. وقتی مطرح می نماییم که نوسازی بافت های فرسوده برای ایران قوی که حرکتی جنبشی و الگوست نیازمند همکاری همگی دستگاهها و ارگان ها در سطح ملی و استانی است.

در نوسازی بافت های فرسوده و رونق تولید مسکن باید نوآورانه بن بست شکنی کنیم
وی اشاره کرد: در نوسازی بافت های فرسوده و رونق تولید مسکن باید نوآورانه بن بست شکنی نماییم و اگر بخواهیم از کمبودها و بن بست ها صحبت نماییم راه به جایی نمی بریم. هنرمان این است که از روش های مختلف بن بست شکنی نماییم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در بخش مسکن، تولید مسکن و نوسازی بافت های فرسوده جهت گیری های وزارت راه و شهرسازی کامل روشن است، اشاره کرد: مردمی سازی و استفاده از ظرفیت های مردمی و غیردولتی نخستین راه حل است. در این بخش خیلی از انبوه سازان و انجمن های مردم نهاد تمایل دارند در این بخش همکاری و مشارکت داشته باشند. تعداد پروانه هایی که در یکسال گذشته در بافت های فرسوده صادر شده، موید این مطلب اس که ما به عنوان تنظیم گر و سیاستگذار وظیفه ارائه مشوق های مرتب، به روز، مبتکرانه را داریم. هرجا نیاز به اصلاح قانون باشد می توانیم در احکام برنامه توسعه و قانون بودجه سال آینده انجام دهیم.

نوسازی بافت های فرسوده با اصلاح قوانین تقویت می شود
بذرپاش با تاکید مجدد بر این که مردمی کردن رونق تولید مسکن خصوصاً در بافت های فرسوده رویکرد اصلی دولت سیزدهم است اظهار داشت: ما شهرداری ها را در نوسازی بافت های فرسوده به عنوان شرکای راهبردی می شناسیم. شهرداری ها یکی از تکالیف قانونی شان پایدارسازی بافت های فرسوده و اصلاح این بافت هاست که در قانون شهرداری ها نیز مصوب شده است. غیر از وظیفه قانونی ما به عنوان دولت در کنار شهرداری ها به عنوان شرکای راهبردی حضور داریم و از آنها حمایت لازم را خواهیم داشت.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: شهرداری ها فعال تر از گذشته هم در تولید مسکن در بافت های فرسوده مشارکت داشته باشند و با ابزارهای قانونی به نوسازی بافت های فرسوده و جلب مشارکت مردمی در همکاری با شرکت بازآفرینی شهری ایران و وزارت راه و شهرسازی سرعت لازم را بدهند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تعدادی از شهرداری ها کارهای خوبی انجام داده اند که معرفی و تقدیر خواهند شد که باید میزان مشارکت شهرداری ها تقویت شود.

ایجاد شبکه منسجم ستادهای بازآفرینی شهری
بذرپاش با تأکید بر این که ستاد بازآفرینی شهری ایران به عنوان قرارگاه شمرده می شود اظهار داشت: باید انسجام، فعال سازی و شبکه منسجمی از ستادهای بازآفرینی شهری در استانها و مرکز تشکیل گردد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در یکسال گذشته اقدامات خوبی در ستادهای بازآفرینی شهری ایران انجام شد که خود منجر به رونق افزایش تعداد پروانه های ساختمانی در بافت های فرسوده شد که همچون آنها می توان به تسهیل در صدور پروانه ساختمانی تا ۵۰ درصد و در بعضی مناطق تا ۸۵ درصد اشاره نمود که این مکانیزم های تشویقی بسیار کمک کننده است و مردم را برای تخریب و نوسازی تشویق می کنند. همین طور شاهد می باشیم که تخریب و نوسازی ها خصوصاً در شهرهای کوچک سرعت گرفته است.

افزایش تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده برای سال آتی در دستور کار است
بذرپاش افزود: تسهیلات بانکی ارزان که در قالب تبصره ۱۸ برای نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار ارائه می شود شامل تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی در تهران، ۴۰۰ میلیون تومانی در سایر کلانشهرها، ۳۵۰ میلیون تومانی در مراکز استانها و ۳۰۰ میلیون تومانی در سایر شهرهاست که تا ۱۵۰ میلیون تومان با نرخ سود صفر درصد پرداخت می شود که اینها مشوق هایی مناسبی است که برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته شده است. در برنامه است تا این تسهیلات در بودجه سال آینده بهبود پیدا کند و در حکم برنامه نیز احکام مناسب تری برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: اتفاق خوبی نیز رخ داده و آن نیز ارائه مشوق های شهرسازانه بود. در خیلی از بافت هایی که باید بواسطه کوچکی ملک تجمیع انجام می شد رضایت ساکنان بافت ها را در پی داشت. گره کار در این بافت اختلافاتی بود که ساکنان بافت ها داشتند و به نوسازی تمایل نداشتند که ناپایداری در بافت ها را بیشتر می کرد با این مشوق ها و رفع بن بست از صدور پروانه برای واحدهای کوچک در بافت های فرسوده ابلاغ گردید که کارهای خوبی انجام شده است. اعطای یک تا دو طبقه تراکم تشویقی برای واحدهای تجمیعی از دیگر اقدامات بود و دیگر مشوق های شهرسازانه ظرفیت های مناسبی را ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی مکانیزم های تشویقی را برای تسریع در نوسازی بافت های فرسوده بسیار کمک کننده عنوان نمود و اضافه کرد: ما به عنوان دولت وظیفه تسهیل گری داشتیم که قسمتی از این تسهیل گری ها منجر به افزایش سرعت نوسازی و صدور پروانه ساختمان در بعضی مناطق شد که در بعضی از مناطق افزایش صدور پروانه ساختمانی تا ۴۰ درصد نیز به وجود آمد.

سفیران نوسازی بم پیام آوران صلح هستند
وی با اشاره به این که طبق آمارها ۲ میلیون و ۵۰۰ بنای ناپایدار در کشور وجود دارد، اشاره کرد: نوسازی بافت های فرسوده نه یک انتخاب بلکه ضرورت است که برای به سرانجام رسیدن نیازمند یک اقدام فراگیر و همه جانبه است.
وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: تلاش می نماییم تا زلزله بم و خاطره تلخ زلزله که در اذهان بجای ماند با تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی و پایدار سازی واحدها در مشارکت با مردم و با همت مسئولان به خاطره ای شیرین تبدیل گردد. سفیران نوسازی بم پیام آوران صلح هستند که در تلاش هستند تا ناپایداری ها رفع گردد.
بذرپاش اشاره کرد: اینکار یک کار ملی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که با عزم جدی به نتیجه خواهد رسید. باید سرعت کار را در همراهی با هم افزایش بدهیم.
پویش بزرگ "بم سفیر نوسازی برای ایران قوی" از سوم تا پنجم دی ماه در ۱۰۰ شهر بزرگ در کشور اجرا شد. طی این پویش در هر سه روز سه جلسه مختلف در هر شهر برگزار و سفیران نوسازی و مقاوم سازی به عنوان سفیران نجات جان انسان به شهر های مختلف سفر کردند. هدف از برگزاری این جلسات انتقال آموزه های زلزله بم با هدف ترویج فرهنگ نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مردمی واحدهای فرسوده و لرزان در شهرها و محلات هدف است.
بدین سبب گزارش، خیلی از مدیران و مسئولان وقت شهر بم در زمان وقوع زلزله، به همراه مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان سفیران نوسازی با حضور در شهرهای مختلف به بیان تجربیات خود در زمینه نوسازی و مقاوم سازی مسکن و ضرورت توجه به این مساله پرداختند. پویش بزرگ و سراسری سفیران نوسازی بم برای ایران قوی با حضور سفیران نوسازی در ۳۵ شهر از ۱۰۰ شهر بزرگ کشور که میزان بافت فرسوده در آنها بالاست، شروع شده است و پنج دی ماه در بم نشست سراسری اجرا شد. این رویداد با میزبانی شهرداری ها و مشارکت و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استانها در ۱۰۰ شهر بزرگ کشور برگزار شده است.
منبع:

1401/10/06
13:58:36
0.0 / 5
687
تگهای خبر: خدمات , دستگاه , هنر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد