در دادگاه مطرح شد؛

محاكمه یكی از مدیران بانك كشاورزی

محاكمه یكی از مدیران بانك كشاورزی

به گزارش بكسیها، پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.


به گزارش بکسیها به نقل از مهر، پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری، از متهم فرشاد طالبی خواست در جایگاه حاضر شود. قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم افترا به وی، از متهم خواست تا دفاعیات خویش را بیان کند. متهم طالبی اظهار داشت: افترا را قبول ندارم؛ مسئول وقت شعبه میدان ونک بانک کشاورزی بودم و تابحال تخلفی نداشته ام عملکرد ما در شعبه قابل بررسی است. متهم طالبی اظهار داشت: کاری که در بانک کشاورزی انجام دادیم، به هیچ عنوان تسهیلات نیست و عرضه خدمات بوده است. وی ادامه داد: شرکت دنیای معتمد پارسه از مشتری های ویژه بوده و مبلغ ۴ میلیون دلار بعنوان تضمین شرکت عرضه شده است. در کیفرخواست ذکر شده که شعبه میدان ونک، ۱۹ میلیون دلار علیرغم مشاهده گزارش sdr شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت کرده که آگاه نبودیم؛ در چارچوب بروات اسنادی بدون تعهد پرداخت شده و ارز دولتی داده شده است. مابه التفاوت نرخ ارز حدود ۱۰ درصد با بازار آزاد بود. قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: بعضی از عملیات ارزی که خارج از ضوابط بانکی باشد، زیرمجموعه قاچاق قرار می گیرد. متهم طالبی مدعی شد: من برپایه مصوبه خدمات را عرضه کردم و به محض اطلاع از تعهدات ایفا نشده، عملیات را متوقف کردیم. متأسفانه من را متهم می کنند که رئیس شعبه مصوبه را تفسیر می کند. چرا جلوی مصوبه را نگرفتند؟ چرا اداره پولشویی گزارش نکرده است؟ در آن زمان اجبار و اصرار بود. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: این اجبار و اصرار که میگویید از جناب چه کسی بوده است؟متهم طالبی که از پاسخ دادن امتناع می ورزید، عنوان کرد: از این مسائل اداره حقوقی آگاه بوده است مدیر حراست و اداره بازرسی آگاه بوده اند. شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما از تعهدات ایفا نشده خبر داشته اید نگویید خبر نداشته ام. متهم در پاسخ بیان نمود: اگر من در انجام کارهایم کوتاهی داشتم چرا در نامه نگاری های بانک عنوان شده است که تمام کارهایم را به درستی انجام داده ام. این متهم در ادامه اضافه کرد: یک مقطعی وجود دارد که ایراداتی به آن وارد است. ارسال حواله ها و برداشتها با دستور تلفنی فقیهی و با اطلاع مسؤولین بانک کشاورزی بوده است. نماینده دادستان افزود: آقای طالبی شما می فرمایید گزارش اعلام شده ربطی به شعبه پرداخت کننده ارزی ندارد در حالیکه باید اعتبار سنجی انجام می دادید. آقای طالبی شما تخلفات را پذیرفته اید. سوال من از شما این است چطور درعرض ۵ روز سقف تعهدات ارزی از ۱۵ میلیون یورو به ۷۵ میلیون افزایش پیدا کرد؟ در این زمینه توضیح بدهید. نماینده دادستان در ادامه اضافه کرد: شما از تعهدات رفع نشده شرکت آگاه بودید، از اعتبار سنجی نشدن این شرکت آگاه بودید، از چکهای فاقد ظهر نویسی شده اطلاع داشتید. خانه ای که در اطراف کاخ نیاوران خریده اید از کجا آمده است؟ بر مبنای اقاریر خودتان اسد بیگی به شما گفته است که شما مدیر بانک هستید و نباید در پایین شهر زندگی کنید بلکه باید در بالای شهر سکونت داشته باشید. پول این خانه از کجا آمده است؟متهم که از پاسخ دادن صریح طفره می رفت، بیان نمود: پاسخ به این صحبتهای شما در ارتباط با خرید این خانه را در دادگاهی دیگر که پرونده آن وجود دارد خواهم داد.
نماینده دادستان در پاسخ به این اظهارات طالبی اظهار داشت: شما این خانه را به نام یکی از اقوامتان کرده اید پول آنرا از کجا آورده اید؟متهم طالبی بیان نمود: این خانه به اسم همسرسابقم است. قاضی خطاب به متهم طالبی اضافه کرد: درباره مراودات مالی و خرید این خانه توضیح بدهید.
بار دیگر متهم از پاسخ شفاف دراین زمینه طفره رفت. قاضی در ادامه این جلسه دادگاه اظهار داشت: البته این پرونده در شعبه ۱۰۶۵ کیفری دو که قاضی آن هم خودم هستم و مجوز انتشار و علنی بودن آن هم از دادستان خواسته شده است و توضیحات شما را هم در آنجا خواهیم شنید. اما دراین باره کمی توضیح دهید. متهم بار دیگر از جواب دادن طفره رفت و از قاضی خواست در این زمینه در دادگاه خودش پاسخ دهد. قاضی در ادامه این جلسه دادگاه خطاب به متهم اضافه کرد: اعتبار سنجی، مصوبات و قانون دارد چرا رعایت نکردید؟این متهم پاسخ داد: اعتبار سنجی انجام شده است، اما اعتبار سنجی مدیران شرکت انجام نشده است. نماینده دادستان خطاب به متهم بیان نمود: طبق گزارش، آمده است شخص یا اشخاصی غیر از افراد ذی نفع و یا اشخاص یا نهادهای دیگری از شرکت پارسه از این حواله ها منتفع می شوند چرا حواله ارزی را دادید؟متهم بار دیگر از پاسخ دادن طفره رفت و اظهار داشت: به نظرم اینجا جلسه بازجویی است. قاضی در ادامه خطاب به متهم اظهار داشت: شما قانون پولشویی و مصوبات بانک مرکزی را چرا اجرا نکردید؟ همین که برای شما شک ایجاد می شود که این اقدام مغایر قانون و پولشویی است و در مظان افترا پولشویی قرار دارد چرا باز حواله ارزی دادید؟ شما باید در جهت کشف حقیقت استعلام می گرفتید و ردیابی می کردید. قاضی بار دیگر از متهم خواست درباره مراوده های مالی اش توضیح دهد. متهم طالبی پاسخ داد: شغل دوم من در زمینه کود و سم بوده است و به شرکت هفت تپه کود سم می دادم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما می گفتید که راننده تاکسی هستم. این متهم اظهار داشت: من مسافر کشی می کنم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: مگر نمی گویید شرکت دارید ملک هم دارید چطور مسافر کشی می کنید؟متهم بار دیگر از قاضی خواست درباره این پرونده در دادگاه مربوطه صحبت کند. قاضی خطاب به متهم بیان نمود: مبلغ خرید آپارتمان چقدر بوده است؟متهم طالبی پاسخ داد: در آن زمان ۷۵۰ میلیون تومان بوده است که در دادگاه خودش پاسخ می دهم. شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم طالبی بیان نمود: باید نسبت به بیت المال پاسخگو باشید. جلسه ای که میگویید کجا برگزار شد؟ در اقاریرتان گفته اید در دفتر اسدبیگی برگزار شده است. چرا آقای کحال زاده در جلسه نبود؟متهم طالبی اظهار داشت: با اسدبیگی در نمایشگاه صنایع چوب آشنا شدم و بنا شد تا تفاهمنامه ای منعقد شود و جلسه درباره شرکت آریاک و شرکت هفت تپه برگزار گردید. قاضی مسعودی مقام بیان نمود: مشکل بروات اسنادی یکی از معضلات کشور است و بانکیها از فساد در این عرصه ها اطلاع دارند.قاضی مسعودی: سیستم بانکی عامدا چشمهای خویش را بر روی فساد می بنددقاضی مسعودی مقام اشاره کرد: سیستم بانکی در خیلی از موارد عامدا چشمهای خویش را می بندد که فساد در آن نهفته است. اگر قوانین به صورت یکسان برای همه اعمال شود، بسیاری از موارد درست می شود. برخی مدیران، ماندگاری خویش را در اعمال سلیقه ها می دانند. شاه محمدی نماینده دادستان از متهم طالبی پرسید: آیا تضامین درستی دریافت کردید؟ آیا اقدامی برای تعهدات ایفانشده انجام دادید؟متهم طالبی پاسخ داد: به ما نامه زدند که برای اقدام باید با مرجع بالاتر در بانک همکاری صورت بگیرد. قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم طالبی خواست در جایگاه حاضر شود و مطالب خویش را بیان کند. وکیل متهم طالبی اظهار نمود: دفاعیات در چارچوب لایحه تقدیم دادگاه می شود. رئیس دادگاه از متهم مهدی توسلی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام، از وی خواست تا دفاعیات خویش را بیان کند. متهم توسلی اظهار داشت: افترا انتسابی را مطلقاً نمی پذیرم. در سال ۹۶، معاون ارزی شعبه میدان ونک بودم و فقط با یکی از مستنداتم مطمئنم که مبرای از افترا هستم و هیچ قصوری نداشته ام.. متهم بیان نمود: من در تاریخ های مختلف به رئیس شعبه، مدیر شعب تهران، حوزه پولشویی، حوزه حقوقی، حوزه بازرسی و حراست نامه هایی به صورت کتبی زده ام که با سکوت حوزه پولشویی و حوزه حقوقی توأم بوده است که به شکلی همراهی شمرده می شود اگر زمان به عقب برگردد من هیچگاه گزارش نمی کردم، چون گزارش کردن تبعات فراوانی برای من داشته است. متهم در ادامه اظهار داشت: بر مبنای گزارشهای وزارت اطلاعات و سازمان سپاه من بارها مبحث تخلفات مدیران بالادستی ام را گزارش کرده ام بارها به من گفته بودند که این مصوبات تاییدیه شورای پول واعتبار را دارد، اما من اعلام نموده بودم که من این موارد را قبول ندارم. قاضی در ادامه خطاب به متهم اظهار داشت: توضیح بیشتر دهید که چرا این موارد را انجام نمی دادید دلایلش چه بود؟متهم در پاسخ اظهار داشت: بر مبنای مستندات توضیح می دهم. متهم در ادامه این جلسه دادگاه بیان نمود: هم اکنون که معاونت حقوقی بانک از ما شاکی شده است سوال من این است که چرا در مقاطع مختلف مهلت های گوناگون داده است مگر امکان دارد ۸۸ میلیون دلار تخلف صورت گیرد، اما هیچ بازرسی نیامده باشد. متهم توسلی اظهار داشت: در مورخ ۹۶/۶/۲۷ فهرست تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت دنیای معتمد پارسه را اعلام کردم؛ متأسفانه شورایعالی اعتبار هم مصوبه تخصیص ارز را تأیید کرد و من گفتم که این کار را انجام نمی دهم. متهم توسلی مدعی شد: مهمترین سندم این است که به آقای طالبی گفتم شرکت دنیای معتمد پارسه برای رفع تعهد کاری نکرده و اعلام کردم که بعد از ۹۶/۳/۹ واحد ارزی وظایف خویش را انجام داده و گزارش sdr را پر کرده است. اگر می خواهید از جزئیات پرونده آگاه شوید، باید ببینید چه کسی رونوشت ها را از سیستم پاک کرده است؟شاه محمدی نماینده دادستان اظهار داشت: سمت شما در بانک چه بود؟متهم پاسخ داد: معاون ارزی بودم. نماینده دادستان بیان نمود: درباره برگزاری جلسه با اسدبیگی توضیح دهید ۷ برات اسنادی بدون مصوبه پس از این جلسه امضا کردید و ۱۳ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۸۵ دلار برای واردات غذای زنبور عسل به شرکت دنیای معتمد پارسه پرداخت شده است. چرا گزارشات sdr را پشت سر هم اعلام کردید؟شاه محمدی افزود: یک روز به دفتر یکی از آقایان رفتید و پس از آن اعلام نموده اید که می خواستند به زور به شما ۵۰ هزار دلار بدهند. در این زمینه توضیح دهید. متهم توسلی اظهار داشت: اسدبیگی تهدیداتی را بیان کرد که پشت ماشینت مواد مخدر می گذاریم و ما را اذیت نکن. بحث پول را اسدبیگی بیان کرد که برای هدیه ۵۰ هزار دلار بدهد و من قبول نکردم، اما شخص دیگری به زور به من پول را داد و همان وقت که پول را گرفتم، با یکی از پرسنل حراست تماس گرفتم و اعلام کردم. نماینده دادستان بیان نمود: مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از حساب کحال زاده برای خواهر ناتنی شما واریز شده که ۶۰۰ میلیون تومان را خودتان برداشته اید. پرداخت این پول به چه دلیلی بوده است؟نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: سوال من از شما این است که چرا با اسد بیگی جلسه گذاشته ایددر این بخش از جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما در دفتر آقای اسد بیگی به تنهایی رفته بودید، برای چه کاری به آنجا رفتید؟متهم پاسخ داد: هم من و هم فرزندم تهدید شده بودیم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: این ۸۰۰ میلیون تومان که به حساب خواهر ناتنی شما واریز شده است برای چه بوده است توضیح بدهید. متهم اظهار داشت: این پول به من ربطی ندارد و بر مبنای اقاریر من نبوده است و برای سال ۹۳ بوده است. نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما می گوئید که مسئولیتی نداشته اید و آقایان مدیر بانک تحت فشار افراد دیگری بوده اند.
متهم پاسخ داد: عامل اصلی در سال ۹۶ فرد دیگری بوده است. نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما اقرار کرده اید که از ۸۰۰ میلیون ۶۰۰ میلیون را گرفته اید یا جای دیگری درخواست ۲۰۰ هزار دلار رشوه داشته اید، اما ۵۰ هزار دریافت کرده اید و ناراحت می شوید. این متهم اظهار داشت: من اقرار نکرده ام. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: چه تاریخی ۵۰ هزار دلار را گرفته اید؟این متهم اظهار داشت: در ۴ آبان ۹۶، البته من نگرفته ام. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: درباره آن ۸۰۰ میلیون توضیح دهید. این متهم اظهار داشت: ۳۰۰ میلیون بوده است که البته به من ارتباطی ندارد. متهم پاسخ داد: اگر لازم است در دفترتان حضور یابم و توضیح دهم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: ما توضیح خارج از دادگاه نداریم و سایر متهمین هم باید سخنان شما را بشنوند و بدانند. شما اگر لایحه هم بنویسید من نکات مهم آنرا اگر لازم بدانم در دادگاه می خوانم. متهم اظهار داشت: با نامه ای که من در باره خط تولید دیدم البته اسناد حمل را همکاران من کنترل می کنند به خاطر اینکه مبلغ سند بالا بود من چک کردم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از اسد بیگی خواست در جایگاه قرار گیرد و درباره اتهامات پاسخ دهد. متهم اسد بیگی اظهار داشت: بانکهای ما فاسد هستند شما اگر می خواهید با عنوان تولید کننده کاری انجام دهید مجبور می شوید باج و رشوه بدهید. این مورد برای تجار کشور بعنوان قانون بانک است. ما درباره خط تولید شکر مذاکره کرده بودیم تا بتوانیم اشتغالزایی نماییم و ۵ هزار نفر را شاغل نماییم. در روحیه بنده اصلاً وجود ندارد که فرزند کسی را تهدید کنم یا مواد مخدر جاسازی کنم. فیلم پلیسی که نیست. متهم اسد بیگی عنوان کرد: آقای توسلی قصد داشت هم از این طرف بخورد هم از آن طرف. او به مسائل مالی علاقمند است گفته بود من اینقدر گزارش می کنم و این کار را انجام می دهم تا شما موفق نشوید و سهم من را که یک و نیم میلیون یورو است را بپردازید. این متهم اضافه کرد: من به اطلاع وی رساندم که به هیچ کسی باج نمی دهم، اما آقای توسلی پافشاری داشتند. من فیلمی از او گرفتم که اگر نیت بدی داشته باشد و بخواهد در ارتباط با کار ما کارشکنی کند و بخواهد از ما باجگیری کند فیلم را به وزارت اطلاعات گزارش می کنم. این فیلم موجود است و در صورت خواست دادگاه تقدیم خواهد شد. وی اظهار داشت: من هیچگاه کسی را تهدید نکردم؛ اما واقعیت سیستم بانکی ما فاسد است و اگر بخواهیم کاری انجام دهیم باید رشوه دهیم. قاضی خطاب به متهم اسدبیگی اظهار داشت: ۵۰ هزار دلار را دادید؟این متهم در پاسخ بیان نمود: من پولی ندادم.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم توسلی در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد. این وکیل اظهار داشت: بر مبنای اسناد موجود و مطالعاتی که دراین زمینه دارم موکل اینجانب بی گناه است. موکل اینجانب با مدیران بانکی همکاری نداشته است و از اجرای دستورات استنکاف کرده است. رئیس دادگاه خطاب به وکیل متهم توسلی اظهار داشت: ما در شرایط فعلی فقط به عناوین اتهامی در کیفرخواست می پردازیم واگر نیاز باشد بعد از استماع تمام دفاعیات متهمان عناوین اتهامی متهمین در صورت نیاز تغییر خواهد نمود. وکیل متهم توسلی افزود: خیلی از مواردی که توسط موکل بنده انجام نشده است به دستور رئیس بانک انجام شده است موکل اینجانب موارد تخلف و مغایر بانکی را گزارش داده است. این کار او حتی با اعتراض دیگر همکاران روبرو شده است. بر مبنای مستندات، موکل اینجانب تخلفات را گزارش کرده است. وکیل متهم توسلی اظهار داشت: مبحث ۶۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون که توسط نماینده دادستان در دادگاه عنوان شد نباید در این دادگاه عنوان می شد و ربطی به این دادگاه نداشت. موکل من هیچ گونه وحدت قصدی با مدیران بانکی نداشته است. او حتی درخواست مرخصی دوماهه هم داشته است و هیچ گونه سوءاستفاده ای از مقام خود نداشته است. بر این اساس درخواست برائت کامل موکل خود از عناوین اتهامی کیفرخواست را دارم. قاضی ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی ساعت ۹ بامداد در تاریخ ۱۷ خرداد تشکیل می شود.

1399/03/13
23:07:15
5.0 / 5
1892
تگهای خبر: تلفن , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد